CodeTwo Public Folders

CodeTwo Public Folders

Synchronizuj Outlooka pomiędzy wieloma komputerami

CodeTwo Public Folders

Synchronizacja wiadomości w Outlooku

Praca kilku osób nad firmową pocztą może być prawdziwym koszmarem - często musisz udostępniać loginy i hasła do skrzynek, przekazywać wiadomości, zachować szczególne środki ostrożności, aby unikać wielokrotnej odpowiedzi na jedną wiadomość, itd... Chyba, że masz CodeTwo Public Folders.

Dzięki naszemu programowi możesz stworzyć współdzieloną skrzynkę odbiorczą dostępną na wszystkich Outlookach w biurze, która automatycznie upublicznia wiadomości przychodzące na skrzynki prywatnych użytkowników lub na ogólne skrzynki email (takie jak info@... lub marketing@...). Jednocześnie, opcja współdzielenia folderów prywatnych pozwala użytkownikowi na zdalny dostęp do skrzynek odbiorczych współpracowników, np. kiedy są na wakacjach.

PF - Współdzielenie wiadomości

Wspólne skrzynki odbiorcze i współdzielenie prywatnych wiadomości

Firmy często używają Outlooka do odbierania i przetwarzania korespondencji biznesowej takiej jak zamówienia, zapytania o produkty czy też prośby o wsparcie techniczne. W takich przypadkach, wiadomości otrzymywane lub wysyłane poprzez ogólne adresy działu sprzedaży lub obsługi klienta muszą być dostępne dla wielu użytkowników. CodeTwo Public Folders rozwiązuje ten problem poprzez umożliwienie przechowywania całej korespondencji biznesowej we wspólnej skrzynce odbiorczej, synchronizowanej w czasie rzeczywistym między Outlookami w Twojej sieci. W ten sposób, zamówienia i inne ważne wiadomości mogą być przeczytane przez wielu użytkowników i przetworzone przez każdego pracownika, w zależności od dostępności poszczególnych osób w danym momencie.

Wiadomości są automatycznie kierowane do jednej lub więcej wspólnych skrzynek odbiorczych za pośrednictwem reguł Outlooka. Reguły mogą opierać się na adresach nadawców, adresatów lub innych atrybutach. Kiedy ktoś zaczyna przetwarzać wiadomość, zostaje ona skategoryzowana jako oczekująca lub zostaje przeniesiona do innego folderu w celu powiadomienia innych pracowników, że ktoś się już nią zajął. Kiedy wiadomość zostanie przetworzona, jeśli ktoś na nią odpowiedział, reguły Outlooka mogą zostać znów użyte do przeniesienia jej do wspólnego folderu elementów wysłanych. Śledzenie ważnych wiadomości, sprawdzanie ich statusów i kto nad nimi pracuje nie jest już żadnym problemem. To proste rozwiązanie pomaga efektywnie rozprowadzić obsługę klienta między pracowników i przyspieszyć pracę w Twojej firmie.

Ponadto, CodeTwo Public Folders pozwoli Ci również współdzielić wiadomości bezpośrednio poprzez udostępnienie, np. Twojej skrzynki odbiorczej lub folderu z elementami wysłanymi, innym użytkownikom. Za sprawą kilku kliknięć Twój prywatny folder wiadomości, wraz z całą swoją zawartością stanie się udostępnionym folderem, który może być przeglądany albo edytowany przez wszystkich lub tylko wybranych użytkowników. 

Nasi Klienci: