CodeTwo Public Folders

CodeTwo Public Folders

Synchronizuj Outlooka pomiędzy wieloma komputerami

CodeTwo Public Folders

Praca w trybie online lub offline

CodeTwo Public Folders pozwala na pracę ze współdzielonymi danymi również wtedy, gdy nie masz połączenia z siecią. Ta funkcjonalność jest najbardziej przydatna osobom, które często pracują poza firmą i nie posiadają mobilnego Internetu. 

Kiedy jesteś po za biurem i nie masz dostępu do sieci lokalnej, wciąż możesz pracować na udostępnionych danych.

W takim wypadku wszystkie wprowadzane zmiany w folderach publicznych są zapisywane na lokalnie i zostaną zsynchronizowane z pozostałymi urządzeniami w momencie, gdy ponownie podłączysz się do firmowej sieci. Dane z Twojego komputera zostaną automatycznie i bez konieczności żadnych akcji z Twojej strony, zsynchronizowane z Modułem Centralnym, który uaktualni wszystkie elementy, które uległy modyfikacji od momentu, kiedy straciłeś połączenie z siecią.

PF - Tryb offline i online

Często, niektóre z urządzeń są wyłączone, podczas gdy inne działają i na bieżąco synchronizują dane. W przypadku kiedy komputer jest wyłączony, to dane na nim nie będą synchronizowane, ale gdy tylko zostanie ponownie uruchomiony, wszystkie dane zostaną automatycznie zaktualizowane.

Nasi Klienci: