Baza Wiedzy

Zwiększanie maksymalnej liczby obiektów, jakie klient MAPI może jednocześnie otworzyć

Uwaga! Poniższy artykuł wymaga zmian w rejestrze systemu Windows. Użycie edytora rejestru w nieodpowiedni sposób może spowodować uszkodzenie systemu. Przed zastosowaniem zmian zaleca się wcześniejszą konsultację z Zespołem Wsparcia Technicznego CodeTwo.

Serwer Exchange pozwala klientowi MAPI na otwarcie maximum 250 obiektów typu Message podczas jednej sesji MAPI.

Mogą z tego wyniknąć problemy z synchronizacją folderów zawierających dużą ilość elementów w programie CodeTwo Exchange Sync. Przykładem takiej sytuacji jest zmiana kategorii np. 500 elementów w folderze źródłowym (w jednym kroku). Ze względu na wymienione wyżej ograniczenia serwera Exchange, część zmienionych elementów może nie zostać prawidłowo zsynchronizowana, a w plikach dziennika mogą pojawić się błędy:

Error: Failed to open message from table notification. MAPI_E_CALL_FAILED
lub
Error: Failed to open message from table notification. MAPI_E_TOO_BIG

Problem ten można rozwiązać poprzez dodanie w rejestrze systemowym Windows wpisu z nowym limitem maksymalnej liczby obiektów typu Message, które mogą być jednocześnie otwarte podczas tej samej sesji MAPI.

Aby ustawić maksymalną liczbę elementów, które mogą być jednocześnie otwarte podczas tej samej sesji MAPI, upewnij się, że zalogowany użytkownik należy do lokalnej grupy: Administrators. Następnie wykonaj poniższe czynności:

 1. Uruchom Edytor Rejestru (regedit) na maszynie z Exchange Server.
 2. Otwórz klucz rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\
  MSExchangeIS\ParametersSystem
  .
 3. Prawym przyciskiem myszy zaznacz ParametersSystem i wybierz New a następnie Key.
 4. W polu Key wpisz MaxObjsPerMapiSession i naciśnij ENTER.
 5. Prawym przyciskiem myszy zaznacz MaxObjsPerMapiSession i wybierz New a następnie DWORD.
 6. Wpisz typ obiektu (np. objtMessage) i naciśnij ENTER aby zdefiniować nazwę wpisu, który zmienia domyślną maksymalną liczbę obiektów.
 7. Prawym przyciskiem myszy wybierz wpis, który utworzyłeś, a następnie wybierz Modify.
 8. Następnie w okienku Value wpisz nową wartość maksymalnej liczby obiektów, która będzie ograniczać wpis i wciśnij OK.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł na Microsoft Exchange Server TechCenter.

Dodatkowo może zajść konieczność dokonania poniższego wpisu w rejstrze systemu, jeżeli okaże się że masz 250 skrzynek pocztowych dodanych do zadania synchronizacji a log dziennika dla niektórych folderów będzie zawierał zapis: "MAPI_E_FAILONEPROVIDER (0x8004011d)":

 1. Uruchom Edytor Rejestru (regedit) na maszynie z Exchange Server.
 2. Znajdź klucz rejestru:
  • dla 32bitowych systemów operacyjnych:
   HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/CodeTwo/ExchangeSync
  • dla 64bitowych systemów operacyjnych:
   HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Wow6432Node/CodeTwo/ExchangeSync
 3. Prawym przyciskiem myszy zaznacz klucz i wybierz New a następnie DWORD Value.
 4. Nadaj kluczowi nazwę: UseSeparateRPCConnections i wciśnij ENTER.
 5. Prawym przyciskiem myszy wybierz wpis, który utworzyłeś, a następnie wybierz Modify i:
  1. zamień Base na Decimal
  2. zmodyfikuj Value Data na 1.
 6. Wybierz OK aby zaakceptować zmiany.
 7. Uruchom ponownie usługę synchronizacji.
 8. Sprawdź log dziennika usługi, czy znajduje się tam następujący wpis: "Profile section set with CONNECT_USE_SEPARATE_CONNECTION flag".