CodeTwo Base.title

Zmiana nazwy użytkownika w programie CodeTwo Public Folders

W wersji 4.5 programu CodeTwo Public Folders możliwa jest zmiana nazwy użytkownika. W poprzednich wersjach nazwa użytkownika była przypisywana na stałe podczas tworzenia pliku PST użytkownika. Nazwa ta była pobierana z nazwy konta użytkownika aktualnie zalogowanego do systemu Windows. Jeśli nazwa konta była później zmieniona, w programie CodeTwo Public Folders nadal pozostawała poprzednia nazwa.

W obecnej wersji programu zmiana nazwy konta Windows może być łatwo przeniesiona do programu CodeTwo Public Folders. Po zmianie nazwy konta należy przejść do menu Outlooka Public Folders, Opcje i wybrać zakładkę Inne (Rys. 1). Po kliknięciu przycisku Zmień należy zaznaczyć opcję Pobierz nazwę z Windows i zatwierdzić przyciskiem OK (Rys. 2).

Opcje programu pozwalające zmienić nazwę użytkownika

Rys. 1. Zakładka Inne w opcjach programu.

Ręczna zmiana nazwy użytkownika lub pobranie nazwy z Windows

Rys. 2. Zmiana nazwy użytkownika.

312 Zmiana nazwy wyświetlanej użytkownika (zmieniona podczas edycji konta Windows w Panelu Sterowania) nie spowoduje odświeżenia nazwy w programie. Jedynie zmiana nazwy konta w Narzędziach Administracyjnych, Zarządzanie komputerem będzie miała odzwierciedlenie w programie.

Nazwę użytkownika można również zmienić ręcznie, wybierając opcję Użyj własnej nazwy (Rys. 2).

  • Przejdź do stron produktów: CodeTwo Public Folders 4.5
  • Kategorie: How-To
  • Ostatnia modyfikacja: 2013-08-13
  • Data utworzenia: 2009-11-25
  • ID: 120
  • Słowa kluczowe: nazwa, konto, zmienić nazwę, pobrać z systemu, ręczna zmiana, użyć własną nazwę, pobranie z Windows
Nasi Klienci: