Baza Wiedzy

Zapisywanie i wczytywanie z pliku listy eksportowanych pól w programie Outlook Export

W wersji 1.2.6 programu Outlook Export wprowadzono nową funkcję zapisywania i wczytywania listy eksportowanych pól do pliku zapisanego na dysku twardym.

Aby zapisać listę pól, należy kliknąć przycisk Zapisz do pliku znajdujący się na głównym oknie programu. Wyświetlone zostanie okno,  na którym należy wybrać lokalizacje pliku z zapisanymi danymi.

Załadowanie listy polega na kliknięciu przycisku Wczytaj z pliku i wybraniu pliku, który zawiera zapisaną wcześniej listę  eksportowanych pól. Po wczytaniu pliku, lista zostanie automatycznie zaktualizowana, a program będzie gotowy do eksportu elementów programu Outlook.

 Rys. 1. Okno programu z zaznaczonymi przyciskami zapisu i odczytu listy eksportowanych pól programu z pliku
Rys. 1. Okno programu z zaznaczonymi przyciskami zapisu i odczytu listy eksportowanych pól programu z pliku