Baza Wiedzy

Wyświetlanie kolumny "Numer GG" i "Nazwa GG" w widoku kontaktów

Dzięki wtyczce Giegieo, każdy kontakt Outlook'a może mieć swój numer Gadu-Gadu i nazwę Gadu-Gadu. Obie te wratości można edytować za pomocą paska narzędzi Giegieo lub menu kontekstowego. Można też dodać kolumny z tymi wartościami do widoku kontaktów.

Aby dodać obie kolumny, należy:

1. Przejść do widoku kontaktów i ustawić wyświetlanie jako Lista Telefonów

2. Klikamy prawym przyciskiem myszy na nagłówku tabeli i wybieramy opcję Wybór pola

123

3. Z menu wybieramy pozycję Pola zdefiniowane przez użytkownika w folderze

 125

4. Metodą Przeciągnij i Upuść umieszczamy wybrane pole na nagłówku tabeli

126

5. Teraz w tabeli mamy dwie nowe kolumny. Wartości tych kolumn można w dowolnym momencie modyfikować.

 

Giegieo - wtyczka Gadu Gadu dla Outlook