Baza Wiedzy

Szczegółowy poziom dzienników w Exchange Rules PRO

By zwiększyć ilośc informacji o operacjach programu należy zmienić poziom dzienników na szczegółowy. Wykonaj nastepujące czynności:

Wyświetl okno dialogowe log files (pliki dziennika), klikając przycisk Settings w oknie programu CodeTwo Exchange Rules PRO. Zakładka Log files jest domyślnie otwarta (Rys. 1.).


387
Rys. 1. Okno dialogowe dzienników


Możesz otworzyć listę plików dziennika dla danego modułuprogramu klikającprzycisk Open... znajdujący się przy każdym z nich. W ciągu dnia program może utworzyć wiele plików o formatach nazwy: RRRR.MM.DD_00001, RRRR.MM.DD_00002, RRRR.MM.DD_00003 itd..

R oznacza rok, M - miesiąc a D - dzień, w którym plik został utworzony.

Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB.

388 Proszę pamiętać,że szczegółowe logi zajmują więcej miejsca na dysku, więc zaleca się ustawienie poziomu szczegółowości ich zapisu z powrotem na standardowy (Standard), gdy program działa prawidłowo.

W oknie z listą dzienników dla danego modułu kliknij  przycisk Save All aby zapisać je wszystkie w wybranym folderze na dysku. Aby otworzyć podgląd indywidualnego pliku dziennika kliknij przycisk Open.