Baza Wiedzy

Wymuszanie i zapobieganie wstawianiu stopki

W programach CodeTwo Exchange Rules 2007 3.x i 2010 2.x istnieje możliwość wymuszenia, bądź zapobiegania wstawieniu stopki przy użyciu słowa kluczowego. Podczas edycji reguły w zakładce Triggering and suppressing możemy dodać słowa kluczowe (Rys. 1).

Zakładka Triggering and suppressing
Rys. 1. Zakładka Triggering and suppressing.

Słowo kluczowe dodajemy za pomocą przycisku Add... znajdującego się po prawej stronie okna edycji reguły. Wedle powyższego przykładu, jeśli dane słowo kluczowe 'Keyword' (zdefiniowane w Trigger phrases) znajdzie się w wysyłanym mailu, to stopka zostanie wymuszona i wstawiona do maila. Samo słowo kluczowe zostanie w tym momencie usunięte, ponieważ została zaznaczona opcja Remove phrase.

Jeśli dane słowo kluczowe zdefiniujemy w zakładce Suppressing phrases i znajdzie się ono potem w wysłanym mailu, to stopka nie zostanie wstawiona do maila.

Tej funkcjonalności można użyć np. do stworzenia kilku reguł wstawiających różne stopki w różnych językach - w zależności od tego w jakim języku odpisujemy na maila; lub np. kiedy chcemy, aby w mailu znalazła się inna stopka - w zależności od tego czy odpisujemy klientowi czy osobie prywatnej.

Problem z wymuszaniem i zapobieganiem wstawiania stopki przy użyciu słów kluczowych może się pojawić wtedy, kiedy używamy tego samego słowa dla wielu reguł. Jako że reguły przetwarzane są wedle ich kolejności na liście reguł, należy pamiętać o ustawieniu opcji usuwania słowa kluczowego z wiadomości (Remove phrase) na No. W przeciwnym przypadku słowo kluczowe zostanie usunięte przy pierwszej regule i nie zastosowane dla każdej kolejnej. Innym i lepszym rozwiązaniem jest użycie różnych słów kluczowych dla poszczególnych reguł. Wtedy opcja Remove phrase może być ustawiona na Yes dla każdego słowa, ponieważ i tak nie będzie miało ono wpływu na inne reguły.