Baza Wiedzy

Wykonywanie kopii zapasowej danych w programie CodeTwo Public Folders

Jeżeli zachodzi potrzeba zabezpieczenia danych zawartych w folderach publicznych lub przeniesienia Modułu Centralnego (modułu serwera) CodeTwo Public Folders na inny komputer, często wymagać to będzie również zachowania danych znajdujących się dotychczas we wspólnych folderach. 

W wersji 4.7 programu CodeTwo Public Folders wdrożono narzędzie do tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych. Szczegółowa procedura znajduje się w Instrukcji Użytkownika.

Dla wersji programu 4.6 i niższych, aby wykonać kopię zapasową, poniższe kroki należy wykonać na komputerze z zainstalowanym Modułem Centralnym (modułem serwera).

  1. Zatrzymanie usługi systemowej C2PublicFolders.
    W celu zatrzymania usługi systemowej C2Public Folders należy wybrać Start, Panel Sterowania, Narzędzia Administracyjne, Usługi i zatrzymać usługę klikając na nią prawym przyciskiem myszy i wybierając komendę Zatrzymaj. Więcej na temat usługi C2PublicFolders...
  2. Kopiowanie folderu Data.
    Następnym krokiem jest zlokalizowanie katalogu zawierającego dane z folderów. Standardowo jest on zapisywany w C:\Program Files\CodeTwo\C2PublicFoldersServer\Data, chociaż podczas instalacji możliwe jest podanie innej lokalizacji. Aby wykonać kopię zapasową, należy zwyczajnie skopiować katalog Data z całą zawartością w bezpieczne miejsce.
  3. Uruchomienie usługi C2PublicFolders.
    Aby włączyć usługę systemową C2PublicFolders, należy wybrać Start, Panel Sterowania, Narzędzia Administracyjne, Usługi i uruchomić usługę klikając na niej prawym przyciskiem myszy i wybierając komendę Uruchom.


314 Katalog Data przypomina swoją strukturą drzewo folderów C2PublicFolders. Pojedyncze elementy danych każdego typu zapisane są w plikach z rozszerzeniem MSG.

314 Dane udostępniane przez użytkowników zapisane są natomiast w katalogu DataUsers. Nie ma potrzeby robienia kopii zapasowej tego katalogu, jako że dane te są trwale przechowywane u poszczególnych użytkowników.

312 Uwaga! W wersji 4.5 programu CodeTwo Public Folders wszystkie elementy utworzone przez użytkowników w okresie pomiędzy wykonaniem kopii zapasowej, a odzyskaniem danych z tej kopii, zostaną dopisane do bazy danych. Czyli nowa (odzyskana) baza danych będzie zawierała strukturę folderów taką, jak w momencie tworzenia kopii zapasowej, jednak dodatkowo wzbogaci się o każdy element utworzony później w jednym z istniejących folderów. Jeśli zachodzi potrzeba usunięcia z nowej bazy danych tych elementów, należy usunąć je ręcznie w Outlooku z zainstalowaną Wtyczką MS Outlook. Natomiast utworzone w tym czasie nowe foldery / podfoldery nie zostaną zapisane. Ten scenariusz nie dotyczy wcześniejszych wersji programu (4.1 i niższych), w tych wersjach odzyskana baza danych będzie zawsze zawierała dokłednie te same elementy, jak kopia zapasowa.

Zobacz też:
Procedura przywracania danych
Jak odzyskać pojedyncze usunięte elementy danych