Baza Wiedzy

Wybór kodowania dla wszystkich wiadomości wychodzących w Exchange

Prawidłowy wybór kodowania dla wiadomości wychodzących jest czasami konieczny dla bezbłędnego wyświetlania znaków takich jak ą, ę, ć, ź, ń itd. w stopkach dodawanych przez program CodeTwo Exchange Rules. Ustawienie kodowania można przeprowadzić bezpośrednio w Outlooku, co stanowi dobrą metodę, jeżeli chcemy działanie stopki sprawdzić dla jednego użytkownika. Jeśli natomiast będziemy chcieli sprawdzić działanie stopki dla wszystkich użytkowników w firmie, ustawienie poszczególnych klientów poczty może okazać się zbyt pracochłonne. W tym wypadku należy ustawić kodowanie na serwerze Exchange, które będzie obowiązywać dla wszystkich użytkowników.

Należy skorzystać z narzędzia - Group Policy Object.

Jeśli nie posiadamy pliku ADM dla wersji Outlooka używanej przez użytkowników, należy pobrać odpowiedni plik, więcej...

Uruchamiamy Active Directory Users and Computers, klikamy prawym przyciskiem na domenę i wybieramy Właściwości (Properties). Przechodzimy do zakładki Group Policy. Klikamy Edit, aby zmienić parametry obowiązującej reguły. Plik ADM dodajemy rozwijając najpierw User Configuration, a następnie klikając prawym przyciskiem na Administrative Templates. Aby dodać plik ADM wybieramy Add/Remove Templates, Add i wskazujemy ścieżkę do pliku.

Po dodaniu pliku, do listy zostanie dodany Microsoft Office Outlook. Przechodzimy do Tools | Options, Mail Format, International Options. Klikamy dwukrotnie na opcję, którą chcemy zmienić czyli Encoding for outgoing messages. Ustawiamy parametr na Enabled. W tym momencie możemy wybrać domyślne kodowanie. Radzimy wybrać z listy Unicode (UTF-8).

166
Rys. 1. Lokalizacja ustawień kodowania wiadomości dla wszystkich klientów Outlook w firmie.

167
Rys. 2. Zalecane ustawienie kodowania dla wiadomości wychodzących.