Baza Wiedzy

Współdzielenie plików poprzez dyski sieciowe w Windows

Aby uzyskać dostęp do plików znajdujących się na innym komputerze, w pierwszej kolejności należy rozpocząć współdzielenie plik na komputerze, na którym pliki zapisane są na dysku lokalnym.

1. Znajdź folder, który chcesz współdzielić w Windows Explorer.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Udostępnianie i zabezpieczenia.

304

3. W oknie Właściwości, które pojawi się wybierz Udostępnij ten folder oraz wybierz nazwę, pod która folder będzie znany w sieci. Następnie kliknij Uprawnienia, aby nadać odpowiednie prawa dostępu użytkownikom.

306

305

4. Aby otworzyć ten folder na innym komputerze wybierz Mój Komputer, Moje miejsca sieciowe. Foldery udostępnione w sieci pojawią się jak na obrazku poniżej.

308

307