Baza Wiedzy

Współdzielenie dokumentów za pomocą CodeTwo Public Folders

Aby móc współdzielić dokumenty za pomocą CodeTwo Public Folders, należy wykonać następujące kroki:

  1. W MS Outlook stworzyć nowy folder w drzewie folderów osobistych lub w drzewie C2PublicFolders. Nowy folder można stworzyć w następujący sposób: Plik (górne menu w MS Outlook), Nowy, Folder. Można zamiast tego użyć skrótu Ctrl + Shift + E.
  2. W następnym okienku należy wpisać nazwę tego folderu, wybrać z menu wysuwanego Element typu poczta, a następnie wybrać lokalizację, w której dany folder ma zostać utworzony.
  3. Teraz wystarczy za pomocą Windows Explorer zlokalizować dokumenty, które mają być współdzielone i przenieść je metodą Przenieś i Upuść (Drag & Drop) bezpośrednio na folder w MS Outlook.
  4. Jeśli folder ten stworzony był w drzewie C2PublicFolders, będzie on od razu widoczny dla wszystkich użytkowników CodeTwo Public Folders. Jeśli został utworzony w folderach prywatnych, aby móc go współdzielić należy zastosować się do kroków opisanych w tej instrukcji: Jak udostępnić mój folder osobisty innym użytkownikom

Za pomocą CodeTwo Public Folders można współdzielić dokumenty jakiegokolwiek typu.