Baza Wiedzy

Włączanie / wyłączanie SMTP transparency

Standard SMTP wymaga aby kropki na początku linii były zastępowane dwoma kropkami w części TNEF wiadomości. W niektórych przypadkach musimy tę funkcję wyłączyć, kiedy inne oprogramowanie zainstalowane na serwerze Exchange powoduje, że nasz program błędnie interpretuje wiadomość.

Aby rozwiązać ten problem, należy dodać w rejestrze następujący wpis:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CodeTwo\ExchangeRules]

NoSmtpTransparency DWORD 1