Baza Wiedzy

Wizytówka vCard jako kod QR widoczny w podpisach CodeTwo Exchange Rules

StandardvCardjest bardzo popularnym iłatwym sposobem przekazywaniainformacjikontaktowych.W systemachkomputerowychzazwyczaj wystarczy dwukrotniekliknąć plik VCF(vCard), aby automatyczniedodać informacje kontaktowe do książki adresowejdomyślnego programu pocztowego(np. Outlook).

W przypadku urządzeń mobilnych wystarczy plik VCF otrzymać w załączniku poczty email, lub poprzez interfejs Bluetooth, aby mieć możliwość rozszerzenia listy kontaktów o kolejny wpis. Wraz z rozwojem techniki i postępującą miniaturyzacją proces ten staje się jeszcze łatwiejszy - wystarczy przy pomocy wbudowanego w telefon aparatu fotograficznego zeskanować graficzny kod QR, aby urządzenie rozpoznało ukrytą w nim informację (np. link do strony www).

Ponieważ kod zawarty w pliku VCF to w zasadzie zwykły plik tekstowy przekształcenie go w obraz QR właściwie nie nastręcza trudności. W połączeniu z funkcją generowania QR w programach CodeTwo Exchange Rules oraz dynamicznymi polami AD możemy generować piktogram z kodem zmieniającym się w zależności od tego, kto jest nadawcą wiadomości.

Pierwszym krokiem jest uruchomienie modułu administracyjnego CodeTwo Exchange Rules. W wybranej regule przechodzimy do zakładki edycji podpisu. Po uruchomieniu edytora (Template Editor) w szablonie sygnatury należywstawićpole koduQR- kliknijprzycisk DynamicField,następnie wybierzGeneral i QR Code Image, co spowoduje że otworzy się nowe oknodialogowe.Skopiujponiższy przykładowy kodi wklej go w obszarzeText.

BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
FN:Simon Luck
ORG:CodeTwo
TITLE:Marketing Manager
TEL:+ 1 888 725 33 64
EMAIL:simon@codetwo.com
END:VCARD

Jeżeli pole podglądu Preview wyświetli czerwony napis Text value exceeded the maximum number of characters oznacza to, iz rozdzielczość obrazka QR jest zbyt niska by pomieścić całość kodu. Należy wtedy zwiększyć wartość Size of image widoczną w polu wyboru umieszczonym w górnej części okna dialogowego. Dla powyższego przykładowego kodu wystarczającą warością jest 150x150 px - 229 chars - po jej ustawieniu w polu Preview powininen pojawić się już obrazek.

kolejnym krokiem jest zamiana części kodu pogrubionych w przykładzie na dynamiczne pola AD dostępne w menu  Add dynamic fields - przykładowo kod Simon zamień na pole odpowiadające imieniu w AD (First Name) , kod Luck na nazwisko (Last Name) i tak dalej. Rezultat powinien przypominać kod poniżej:

BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
FN:{First name} {Last name}
ORG:{Company}
TITLE:{Title}
TEL:{Phone}
EMAIL:{E-mail}
END:VCARD

Ostatnim krokiem jest zapisanie szablonu, zapisanie zmian w regułach i zamknięcie modułu administracyjnego. Teraz każdy email który spełni zadane w regule warunki otrzyma w swej sygnaturze dynamicznie wygenerowany obrazek QR z zakodowaną wizytówką vCard , zawierającą dane dokładnie tego użytkownika, który wysyłał wiadomość.