Baza Wiedzy

Wiadomości wysłane do grup dystrybucyjnych dochodzą do dobiorców bez stopek

Jeśli wiadomości wysłane do grupy dystrybucyjnej nie otrzymują stopki z programu CodeTwo Exchange Rules 3.x, należy upewnić się czy dana grupa ustawiona jest na wysyłanie potwierdzeń doręczenia do nadawcy wiadomości (send delivery reports to message originator).

Oto co należy zrobić:

  1. Na serwerze Exchange wejść w Active Directory Users and Computers
  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na grupę, której członkowie nie otrzymują stopek w wiadomościach
  3. Wybrać właściwości (Properties)
  4. Przejść do zakładki Exchange Advanced i zaznaczyć opcję Wysyłaj potwierdzenia doręczeń do nadawcy wiadomości (Send delivery reports to message originator) (fig. 1.)


Send delivery reports to message originator
Rys. 1. Wysyłaj raporty doręczeń do nadawcy wiadomości

Na razie jest to jedyny sposób rozwiązania tego problemu.