Wciśnięcie numeru GG w stopce Giegieo powoduje wyświetlenie ostrzeżenia o niebezpieczeństwie

Użytkownicy wtyczki Giegieo mają możliwość dodania stopki do każdej wiadomości wychodzącej w formacie HTML. Stopka zawiera specjalny link, który umożliwia uruchomienie okna rozmowy Gadu-Gadu z numerem, który znajduje się w stopce.

Stopka dodawana przez program Giegieo do wysyłanych wiadomości e-mail

Rys 1. Stopka dodawana przez program Giegieo do wysyłanych wiadomości e-mail

 

Użytkownicy programu Outlook 2007 mogą otrzymać komunikat o niebezpieczeństwie związanym z kliknięciem w link zawierający numer Gadu-Gadu nadawcy wiadomości, pomimo, że stopka Giegieo jest całkowicie bezpieczna. Jest to naturalne zachowanie programu Outlook 2007, które ma na celu ochronę komputera przed szkodliwym hiperłączami.

 Komunikat ostrzegający przed niebezpiecznymi linkami
 Rys 2. Komunikat ostrzegający przed niebezpiecznymi linkami.

 

UWAGA!
Poniżej został przedstawiony sposób, który umożliwia wyłączenie omawianego komunikatu. Wyłączenie go może narazić Twój komputer na działanie szkodliwych linków.

 Aby okno nie było więcej wyświetlane należy wykonać następujące kroki:

  1. Uruchamiamy edytor rejestru systemowego. Start->Uruchom… wpisujemy Regedit i klikamy OK
  2. Otwieramy klucz HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common
  3. Jeśli znajduje się tu klucz Security przechodzimy do punktu 5
  4. Dodajemy nowy klucz o nazwie Security
  5. W kluczu Security dodajemy wartość DWORD o nazwie DisableHyperlinkWarning i wartości 1

Od tej pory Outlook nie będzie wyświetlał komunikatu przedstawionego wyżej.