Baza Wiedzy

W tematach synchronizowanych elementów nie widać znaków narodowych

Zdarzają się sytuacje, gdy podczas synchronizacji danych Outlooka, niektóre znaki narodowe (np. ą, ę, ł, ś, ć itd. ), zostają zastąpione innymi znakami, które z reguły są nieczytelne. Taka sytuacja zachodzi w momencie, gdy do tego samego Modułu Centralnego podłączymy Wtyczki Outlooka zainstalowane na systemach z różnymi wersjami językowymi.

Jak zreprodukować problem?

Przypuśćmy, że mamy dwa komputery z różnymi wersjami językowymi systemu. Na komputerze A znajduje się polska wersja systemu, natomiast na komputerze B zainstalowano angielską wersję systemu. Na obu komputerach znajduja się Wtyczki Outlooka podłączone do tego samego Modułu Centralnego.

 1. Na komputerze A tworzony jest element, który w nazwie zawiera polskie litery
  365
 2. Element zostanie zsynchronizowany, ale po zakończonej synchronizacji jego temat jest nieczytelny na maszynie B
  372

Rozwiązanie problemu

Problem spowodowany jest tym, że na maszynie B nie ustawiono odpowiedniej strony kodowej, która umożliwiłaby poprawne wyświetlenie polskich znaków. Poniżej przedstawiono kroki jakie należy wykonać, aby poprawnie ustawić opcje regionalne systemu.

Windows XP i 2003

 1. Na maszynie B uruchom Panel Sterowania\Opcje regionalne i językowe
 2. Przejdź do zakładki Zaawansowane i z pola Język dla programów nie obsługujących kodu Unicode wybierz pozycję Polski
  373
   

Windows Vista / 7 / Server 2008

 1. Na maszynie B uruchom Panel Sterowania\Region i język
 2. Przejdź do zakładki Administracyjne
  374
 3. Kliknij przycisk Zmień ustawienia regionalne systemu i na wyświetlonym oknie zmień opcję Bieżące ustawienia regionalne systemu na Polski (Polska)
  375

 

Po skonfigurowaniu ustawień regionalnych na maszynie B konieczne jest ponowne zsynchronizowanie zawartości folderów Outlooka. W tym celu na maszynie B, na której zauważono problem, należy wykonać kroki opisane w artykule Odświeżanie Lokalnego Pliku PST

Uwaga!

W przypadku innych narodowych znaków trzeba zastosować odpowiednią stronę kodową – taką samą jak ta na maszynie A.