Baza Wiedzy

Jak wstawić do wiadomości za pierwszym razem podpis szczegółowy, a przy odpowiedziach uproszczony

Stopki personalne można podzielić na szczegółowe i ogólne. Można tak zdefiniować reguły, aby stopka dodana do pierwszej wiadomości zawierała szczegółowe informacje, np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres, adres email, logo firmowe, itp. Natomiast stopka dodawana przy każdej kolejnej odpowiedzi będzie zawierała np. tylko imię i nazwisko. Tworząc dwie oddzielne reguły dla stopki szczegółowej i uproszczonej, należy w oknie Opcje zaawansowane (rys.1) odpowiednio skonfigurować opcje Odpowiadanie i przesyłanie dalej (rys.2).

Konfiguracja opcji Odpowiadanie i przesyłanie dalej.

Rys. 1. Konfiguracja opcji Odpowiadanie i przesyłanie dalej.

Opcje Odpowiadanie i przesyłanie dalej.

Rys. 2. Opcje Odpowiadanie i przesyłanie dalej.

Konfiguracja dla stopki personalnej ogólnej:

  1. Reguła dla tej stopki musi znajdować się przed regułą dla stopki szczegółowej.
  2. W stopce należy umieścić te dane użytkownika, które powinny być dołączone zawsze, pod każdą odpowiedzią (np. tylko imię i nazwisko).
  3. Zaznacz opcję Wstaw stopkę bezpośrednio pod tekstem odpowiedzi.
  4. Odznacz Nie wstawiaj stopki, jeśli już istnieje w wiadomości.
  5. Odznacz opcję Po przetworzeniu tej reguły nie przetwarzaj kolejnych reguł.

Konfiguracja dla stopki personalnej szczegółowej:

  1. Reguła dla tej stopki musi znajdować się po regule dla stopki ogólnej.
  2. W tej stopce należy umieścić wszystkie dane szczegółowe, które powinny być dołączone tylko przy pierwszej wiadomości; stopka nie powinna zawierać danych określonych już w stopce personalnej ogólnej (np. nie powinna zawierać imienia i nazwiska).
  3. Zaznacz opcję Wstaw stopkę bezpośrednio pod tekstem odpowiedzi.
  4. Zaznacz Nie wstawiaj stopki, jeśli już istnieje w wiadomości.

W rezultacie pierwsza wiadomość bezpośrednio pod treścią będzie zawierała obie stopki, w kolejności: najpierw stopka ogólna, później szczegółowa. Ponieważ dane z obu stopek nie powtarzają się, odbiorca wiadomości będzie widział jedną szczegółową stopkę.

W kolejnych wiadomościach będzie dodawana już tylko pierwsza stopka (rys.3).

Przykład wiadomości zawierającej stopkę szczegółową i uproszczoną.

Rys. 3. Przykład wiadomości zawierającej stopkę szczegółową i uproszczoną. 

infoicon W programach CodeTwo Exchange Rules 2007 i CodeTwo Exchange Rules 2010 opcje te znajdują się na innym ekranie, więcej....


Zobacz też:
Jak wstawić do wiadomości jednocześnie podpis osobisty i firmową stopkę
Jak wstawić obrazek do stopki