Baza Wiedzy

Jak wstawić do wiadomości jednocześnie podpis osobisty i firmową stopkę

CodeTwo Exchange Rules umożliwia zastosowanie różnych stopek w tej samej wiadomości, na przykład stopki firmowej, zawierającej informacje takie jak adres siedziby, numer NIP, kapitał założycielski itp., oraz stopki personalnej, zawierającej dane nadawcy wiadomości z bazy Active Directory. Stopka personalna dodawana jest pod każdą wiadomością i odpowiedzią, natomiast stopka firmowa jest dodawana na samym końcu wiadomości i nie jest powtarzana przy kolejnych odpowiedziach. Aby uzyskać taki scenariusz, należy skonfigurować dwie oddzielne reguły dla stopki firmowej i personalnej. W oknie Opcje zaawansowane (rys.1) trzeba odpowiednio ustawić opcje Odpowiadanie i przesyłanie dalej (rys.2).

Konfiguracja opcji Odpowiadanie i przesyłanie dalej.

Rys. 1. Konfiguracja opcji Odpowiadanie i przesyłanie dalej.

Opcje Odpowiadanie i przesyłanie dalej.

Rys. 2. Opcje Odpowiadanie i przesyłanie dalej.

 

Konfiguracja  dla stopki firmowej:

  1. Zaznacz opcję Wstaw stopkę na samym końcu wiadomości.
  2. Zaznacz Nie wstawiaj stopki, jeśli już istnieje w wiadomości.
  3. Odznacz opcję Po przetworzeniu tej reguły nie przetwarzaj kolejnych reguł.

Konfiguracja  dla stopki personalnej:

  1. Zaznacz opcję Wstaw stopkę bezpośrednio pod tekstem odpowiedzi.
  2. Odznacz Nie wstawiaj stopki, jeśli już istnieje w wiadomości.

Przy takiej konfiguracji reguł w pierwszej wiadomości pod treścią pojawi się stopka personalna, natomiast na końcu stopka firmowa (rys.3). Przy kolejnej odpowiedzi, stopka personalna będzie ponownie dodana bezpośrednio pod treścią odpowiedzi, natomiast stopka firmowa nie będzie już powtórzona.

Przykładowa wiadomość ze stopką personalną i firmową

Rys. 3. Przykładowa wiadomość ze stopką personalną i firmową.

infoicon W programach CodeTwo Exchange Rules 2007 i CodeTwo Exchange Rules 2010 opcje te znajdują się na innym ekranie, więcej....

 

Zobacz też:
Jak wstawiać do wiadomości za pierwszym razem podpis szczegółowy, a przy odpowiedziach uproszczony
Jak wstawić obrazek do stopki