Baza Wiedzy

Ustawianie priorytetu transport agenta na serwerze Exchange

Często problem podwójnych sygnatur w programach CodeTwo Exchange Rules spowodowany jest złą kolejnością transport agentów na serwerze Exchange. Podczas instalacji programu, lub też kolejnych aktualizacji Service Pack dla systemu Windows Server, program CodeTwo Exchange Rules umieszczany jest na początku lub w środku listy jak na rys.1.

CodeTwo Exchange Rules Agent
Rys. 1. Kolejność transport agentów na serwerze Exchange.

Wartość priority oznacza kolejność wykonywanych zadań, w tym przypadku agent CodeTwoExchangeRules zostanie uruchomiony jako pierwszy.

Aby sygnatury były wstawiane pojedynczo, należy przesunąć agenta CodeTwoExchangeRules na koniec listy, czyli nadać mu odpowiednią wartość Priority. Aby to wykonać należy:

1. Uruchomić Start, Programs, Microsoft Exchange ServerExchange Management Shell.
2. W oknie wpisać: get-transportagent. Zostanie wyświetlona lista jak na rys.1.
3. Następnie wpisujemy komendę: set-transportagent -identity "CodeTwoExchangeRules" -priority 2 (numer na końcu komendy należy zmienić odpowiednio do długości listy agentów, np. na wartość '5' jeśli chcemy go przesunąć na koniec listy jak na rys.1).

Pozycja CodeTwoExchangeRules zostanie przesunięta na koniec listy. Od teraz sygnatury dodawane będą pojedynczo.