Baza Wiedzy

Ustawianie praw dostępu do kategorii publicznych w programie CodeTwo CatMan

Program CodeTwo CatMan przechowuje listę kategorii publicznych w pliku umieszczonym w lokalizacji sieciowej. Aby odpowiednio zarządzać prawami dostępu do kategorii publicznych dla poszczególnych użytkowników, należy ustawić prawa bezpośrednio dla pliku z kategoriami.

Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na plik, wybrać Właściwości (Properties), przejść do zakładki Zabezpieczenia (Security) jak na Rys. 1.

Po podświetleniu odpowiedniego użytkownika na liście (jeśli nie ma go na liście, należy go dodać) zaznaczamy odpowiednie prawa w oknie Uprawnienia dla<użytkownika> (Permissions for <user>). Aby użytkownik mógł dodawać / usuwać kategorie, musi mieć ustawioną Pełną kontrolę (Full Control), albo przynajmniej prawa do Modyfikacji (Modify) i Zapisu (Write).

Jeśli natomiast chcemy ograniczyć prawa w ten sposób, aby użytkownik mógł korzystać z kategorii, ale nie mógł dodawać nowych ani usuwać istniejących, należy przypisać mu jedynie prawo do Odczytu i wykonania (Read & Execute) dla pliku (Rys. 2).

Zakładka z prawami dostępu do pliku
Rys. 1. Ustawienia praw dostępu do pliku.

Ograniczone uprawnienia do pliku.
Rys. 2. Ustawienia dla użytkownika, który ma tylko prawo do odczytu kategorii.