Baza Wiedzy

Uruchamianie usługi Exchange Sync pod nowo stworzonym użytkownikiem

Czasami zdarza się, że usługa Exchange Sync zatrzymuje się, np. po restarcie serwera, i nie daje się ponownie uruchomić. Problem może tkwić np. w utraconych prawach użytkownika, pod którym ta usługa chodziła. W takim przypadku usługę trzeba skonfigurować pod nowo utworzonym użytkownikiem.
 
1. Pobieramy plik MFCMapi na dany komputer ze strony producenta.
 
2. Rozpakowujemy archiwum.
 
3. Uruchamiamy mfcmapi.exe i wchodzimy na Profile, Show Profiles (Rys. 1.).
 
Podgląd profili
Rys. 1. Podgląd profili w programie MFCMapi.
  
4. Usuwamy profil (lub profile) użytkownika poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na profilu i wybranie Delete Profile.
 
5. Usuwamy plik C2FolderSyncService.dat z foldera instalacyjnego programu (C:/Program Files/CodeTwo/Exchange Sync/).
 
6. Tworzymy nowego użytkownika na serwerze. Wchodzimy na Start, Programs, Microsoft Exchange Server, Exchange Management Console (dodatkowo tworzymy mu skrzynkę Mailbox).
 
7. Dodajemy tego użytkownika do grupy Domain Admins w Start, Programs, Administrative Tools, Active Directory Users and Computers.
 
8. Uruchamiamy ESync i logujemy usługę na nowego użytkownika.