Baza Wiedzy

Uruchamianie pliku fixmapi.exe

Czasami po instalacji nowego programu lub wtyczki Outlooka może się zdarzyć, że program MS Outlook wyświetli komunikat o możliwości niewłaściwego działania ostatnio zainstalowanych programów jak i samego Outlooka. Spowodowane jest to przez konflikt plików MAPI na komputerze.

Aby rozwiązać ten problem należy:

1. Kliknąć Start i w polu wyszukiwania wpisać mapi32.dll, po wyszukaniu pliku kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać Otwórz lokalizację pliku (Rys. 1).

Plik w Windowsie
Rys. 1. Wyszukiwanie pliku w Windowsie.

2. Po pojawieniu się okna z plikiem należy zmienić nazwę pliku, np. na mapi32.old. Jeśli wyświetli się komunikat, że nazwa pliku nie może być zmieniona, ponieważ brakuje praw TrustedInstaller, to należy:
- Kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku i wybrać Właściwości
- Potem przechodzimy do zakładki Zabezpieczenia. Klikamy przycisk Zaawansowane, a następnie wybieramy zakładkę Właściciel.
- Klikamy na przycisk Edytuj i na liście zaznaczamy swoje konto użytkownika. Zatwierdzamy zmiany oraz pojawiający się komunikat.
- Następnie przechodzimy do zakładki Zabezpieczenia, klikamy na Edytuj i zaznaczamy konto użytkownika, które przed chwilą wybraliśmy.
- Nadajemy mu prawo Pełna kontrola i zatwierdzamy przyciskiem OK. Teraz zmiana nazwy pliku będzie możliwa.

3. Ponownie klikamy na Start i w polu wyszukiwania wpisujemy fixmapi.exe.

4. Po wyszukaniu programu klikamy na jego nazwie prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Uruchom jako administrator.

5. Plik mapi32.dll zostanie utworzony na nowo.