Baza Wiedzy

Jak odinstalować programy CodeTwo

Problem:

Potrzebujesz odinstalować oprogramowanie firmy CodeTwo.

Rozwiązanie:

Najprostszym sposobem na odinstalowanie oprogramowania firmy CodeTwo jest użycie Panelu Sterowania systemu Windows:

Pamiętaj, że pod koniec tego procesu możesz zostać poproszony o restart maszyny. Aby uniknąć przerwy w działaniu serwera podczas dnia roboczego, rozważ przełożenie tej operacji na póżniejsze godziny.

  1. Uruchom Panel Sterowania systemu Windows.
  2. Wybierz Programy, a następnie odszukaj polecenie Odinstaluj program (bądź Dodaj lub Usuń Programy w starszych wersjach systemu Windows).
  3. Znajdź na liście program, który chcesz odinstalować. Kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Odinstaluj:
    486-1
    Rys. 1. Opcja Odinstaluj w Panelu Sterowania.
  4. Kontynuuj, postępując zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.
  5. Pamiętaj, że w przypadku, gdy usuwasz oprogramowanie ze środowiska wieloserwerowego, instalacji typu klient-serwer, bądź z więcej niż jednej stacji roboczej, musisz przeprowadzić te czynności na wszystkich komputerach.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie jest możliwe przeprowadzenie deinstalacji w wyżej opisany sposób, przejdź do tego artykułu.

W razie problemów skontaktuj się z działem Wsparcia Technicznego.