Baza Wiedzy

Tworzenie kolorowych linków z użyciem zmiennych Active Directory za pomocą pól Rotating Text

W nowych wersjach programów CodeTwo Exchange Rules 2007/2010/PRO zlinkowane pola Active Directory takie jak email as link wyświetlane są domyślnie w kolorze niebieskim. Użytkownik może zmienić krój, rozmiar, styl czcionki itp. ale kolor pozostaje niebieski (Rys. 1).

610
Rys. 1. Adres email z pola Email as link pozostanie niebieski pomimo zastosowania innego formatowania.

Przedstawiony w tym artykule problem można obejść poprzez ręczne "zbudowanie" hiperłącza importując jego elementy z pomocą pól Rotating text. Jeżeli nie wiesz jeszcze jak używać pól Rotating text, zapoznaj się z artykułem wprowadzającym http://www.codetwo.pl/kb/201 zanim przejdziesz do zastosowania porad z tej instrukcji.

W naszym przykładzie omówimy sytuację, w której użytkownik chce w stopce wstawić klikalny adres email koloru czerwono. Normalnie aby osiągnąć taki cel, użytkownik zapewne wstawiłby pole E-mail i w źródle HTML zmodyfikował tą część stopki definiując kolor jako czerwony i tworząc link "mailto". W widoku edytora wygląda to mniej więcej jak na Rys. 2.

621
Rys. 2. Prosta stopka ze zwykłym adresem email pobieranym z Active Directory.

Niestety zwykłe pole E-mail nie tworzy klikalnego hiperłącza, edytor nie rozpoznaje konstrukcji "mailto", a alternatywne pole E-mail as link będzie zawsze niebieskie niezależnie od sposobu definicji koloru przez użytkownika. Aby stworzyć link do adresu email o zdefiniowanym kolorze musimy użyć pól Rotating text, które znajdują się w górnym menu edytora pod przyciskiem Dynamic Field (Rys. 3).

622
Rys. 3. Lokalizacja pola Rotating Text w menu.

Musimy "zbudować" link HTML z opcją "mailto", którego elementami będą fragmenty kodu pobierane z plików na twardym dysku, a adres email będzie polem dynamicznym E-mail pobierającym adres z Active Directory. Pola dynamiczne działają tylko wtedy, jeśli są wstawione poprzez edytor i nie są załadowane z plików jak pozostałe części kodu.

Link HTML z opcją "mailto" spełniający nasze wymagania wygląda tak:
<A style="COLOR: #ff0000" href="mailto:{E-mail}">{E-mail}</A>

Wszystko poza polem dynamicznym E-mail musi zostać zaimportowane z zewnętrznych plików. Stwórzmy zatem poprawną konstrukcję z pól dynamicznych - Rys. 4.

623
Rys. 4. Poprawna struktura linków dynamicznych przygotowana do utworzenia linku z opcją "mailto".

Oraz przygotujmy odpowiedni zestaw folderów i plików zawierających fragmenty kodu przyszłego hiperłącza - Rys. 5.

624
Rys. 5. Struktura folderów, plików i ich zawartość na twardym dysku.

Kliknij na pierwszym z pól dynamicznych Rotating text w menu po prawej stronie ekranu wskaż odpowiedni folder źródłowy (Rys. 6).

625
Rys. 6. Wskazywanie folderów źródłowych dla pól Rotating text.

Zapisujemy zmiany i zamykamy edytor oraz zapisujemy zmiany w module administracyjnym. Przetestujmy naszą regułę z nową stopką wysyłając emaila testowego. Zanim to zrobimy należy się upewnić, że ustawiliśmy warunki reguły, które zastosują stopkę do testowej wiadomości. W otrzymanej wiadomości adres email jest czerwony oraz ma postać klikalnego hiperłącza (Rys. 7).

626
Rys. 7. Stopka z poprawnie działającym klikalnym adresem email o zmienionym kolorze.

Jeżeli nie chcemy aby tworzone linki były podkreślone, tak jak standardowo są, należy użyć atrybutu "TEXT-DECORATION: none". Pełny kod hiperłącza powinien zatem wyglądać tak:
<A style="COLOR: #ff0000; TEXT-DECORATION: none" href="mailto:{E-mail}">{E-mail}</A>

Należy pamiętać o tym, że użytkownik Network Service musi mieć odpowiednie prawa dostępu do folderów używanych przez Rotating Text lub Rotating Images. Aby je nadać należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na taki folder, wybrać Właściwości, zakładka Zabezpieczenia i dodać do listy użytkownika Network Service (rys.8) z uprawnieniami do Read & Execute (Zapis i Wykonanie) (Rys. 9).

Rys. 8. Dodawanie użytkownika Network Service do listy uprawnień.

Rys. 9. Dodawanie odpowiednich uprawnień użytkownikowi Network Service.