Baza Wiedzy

Szczegółowy poziom logowania w CodeTwo Exchange Rules

Jeżeli program nie działa w sposób zamierzony, Dział Techniczny może poprosić o zmianę poziomu logowania w programie na szczegółowy. Logowanie zmieniamy na szczegółowe podejmując następujące kroki:

  1. Wybierz z górnego menu w programie Narzędzia, Pliki Dziennika.
  2. W sekcji Poziom logowania wybierz z rozwijanego menu Szczegółowy (Rys. 1.).
  3. Kliknij OK i zapisz zmiany klikając Zapisz w głównym oknie (CRTL+S).

43
Rys. 1. Zmiana poziomu logowania na szczegółowy

Poziom logowania został zmieniony. Teraz należy doprowadzić do powtórzenia sytuacji, w której program nie zadziałał zgodnie z oczekiwaniami, czyli np. wysłać wiadomość, która powinna być opatrzona stopka a nie jest. W ten sposób w plikach dziennika zostaną zapisane informacje potrzebne do zbadania problemu. Zapisane pliki dziennika należy przesłać do Działu Technicznego.

  1. Wybierz z górnego menu w programie Narzędzia, Pliki Dziennika.
  2. W sekcji Dział Techniczny kliknij Wyślij.
  3. Zostanie automatycznie utworzona wiadomość z załączonymi spakowanymi plikami dziennika.
  4. Ponowne wciśnięcie Wyślij wysyła wiadomość do Działu Technicznego.