Baza Wiedzy

Synchronizacja folderów publicznych po zmianie użytkownika, pod którym pracuje usługa synchronizująca

Częstą przyczyną błędnej synchronizacji pomiędzy folderami prywatnymi a folderami należącymi do Publicznych Folderów jest brak odpowiednich praw dostępu. Objawia się to następującymi błędami w plikach loga:

Error: Failed to copy an item "Calendar\Daniel" to folder "Firm Calendar in Public Folders". Failed to save changes. MAPI_E_CALL_FAILED (0x80004005)

Sytuacja taka może wystąpić po zmianie użytkownika, pod którym do tej pory działała usługa synchronizująca programu CodeTwo ExchangeSync.

Należy być świadomym tego, że użytkownicy należący do grupy Domain Admins nie posiadają praw do edycji i zapisu elementów w folderach publicznych, które nie zostały przez nich utworzone. Zatem, aby usługa synchronizująca programu CodeTwo ExchangeSync prawidłowo synchronizowała elementy z folderami publicznymi, użytkownik, pod którym działa usługa synchronizująca musi mieć prawa do edytowania oraz usuwania elementów w folderach publicznych.

Poniżej przedstawiono procedurę nadawania praw edycji i usuwania elementów w folderach publicznych dla serwerów Exchange Server 2003, 2007 oraz 2010.

Nadawanie praw do edycji oraz usuwania elementów w folderach publicznych dla Exchange Server 2003

1.       Otwórz konsolę Exchange Management Console
2.       Z drzewa folderów wybierz Folders/Public Folders
3.       Wybierz folder do którego chcesz nadać prawa dostępu.
4.    Z menu kontekstowego wybierz ‘Properties’

PF-access-rights1

5.   Na zakładce ‘Permissions’ kliknij przycisk ‘Client permissions’

6.   W oknie dialogowym ‘Client permissions’ zaznacz użytkownika, pod którym uruchamiana jest usługa C2ExchangeSync. Ze znajdującej się poniżej listy wybierz ‘Publishing Editor’

7.   Operację tę powtórz dla wszystkich folderów publicznych synchronizowanych przez program CodeTwo ExchangeSync.

 

Nadawanie praw do edycji oraz usuwania elementów w folderach publicznych dla Exchange Server 2007 / 2010

1.       Otwórz konsolę Exchange Mangement Shell

2.       Wpisz polecenie Add-PublicFolderClientPermission –Identity “\folder_name” –User “user_name” –AccessRights EditAllItems

3.       Wpisz polecenie Add-PublicFolderClientPermission –Identity “\folder_name” –User “user_name” –AccessRights DeleteAllItems  

PF-access-rights5

4.    Operację powtórz dla wszystkich folderów publicznych synchronizowanych przez program CodeTwo ExchangeSync  

   Możesz również dodać te prawa dla wszystkich folderów w drzewie folderów publicznych przy pomocy komend:

   Add-PublicFolderClientPermission –Identity “\” –User “user_name” –AccessRights EditAllItems
   oraz
   Add-PublicFolderClientPermission –Identity “\” –User “user_name” –AccessRights DeleteAllItems