Baza Wiedzy

Sent Items Update ? aktualizowana wiadomość jest za duża

Istnieje możliwość wystąpienia wyjątku, gdy aktualizowana wiadomość okaże się zbyt duża. Może się to zdarzyć, gdy do wiadomości zostanie dodany załącznik mający powyżej kilku MB. Wynikiem wystąpienia wyjątku będzie brak aktualizacji wiadomości.

Aby móc zabezpieczyć się przed tą sytuacją, należy zmodyfikować ustawienia ExchangeWebService, odpowiedzialnego za aktualizacje wiadomości w skrzynkach pocztowych (mailbox) serwera Exchange. Można to zrobić edytując plik web.config dla web service EWS. Domyślną ścieżką do tego pliku jest:

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\ClientAccess\exchweb\ews\web.config

Jeżeli plik lub EWS nie znajduje się pod wskazanym adresem, należy otworzyć menager IIS , przejść do zakładki Web Sites, następnie do Default Web Sites i na końcu do EWS.

493
Rys. 1. Widok okna nawigacji dla IIS.

Prawym klawiszem wybrać opcję Properties i odczytać lokalizacje poszukiwanego pliku.

494
Rys. 2. Widok okna właściwości ExchangeWebServices dla IIS.

Kolejnym krokiem jest edycja pliku web.config. Można go edytować za pomocą notatnika lub innego edytora tekstu. Po otworzeniu pliku, należy odnaleźć gałąź (nod) xml <system.web> i w nim dodać wpis:

 <httpRuntime maxRequestLength="[size in Kbytes]"/>

Zamiast nawiasu kwadratowego należy dodać maksymalną wielkość, jaka ma być obsługiwana przez EWS.