Baza Wiedzy

Znaleziono: 10

Po wciśnięciu przycisku Znajdź kontakt na Zumi, wyświetlany jest komunikat "Na mapie można wyświetlić tylko lokalizacje znajdujące się w Polsce."

Artykuł opisuje znaczenie komunikatu "Na mapie można wyświetlić tylko lokalizacje znajdujące się w Polsce" pojawiającego się gdy klikasz Znajdź kontakt na Zumi. (ID:124)

[Section: Giegieo] [Categories: Troubleshooting]

Outlook Winmail.dat i CodeTwo Giegieo

Ten artykuł opisuje przypadek konfiguracji CodeTwo Giegieo, który ma wpływ na dodawania się załączników winmail.dat do maili. (ID:115)

[Section: Giegieo] [Categories: FAQ]

Wciśnięcie numeru GG w stopce Giegieo powoduje wyświetlenie ostrzeżenia o niebezpieczeństwie

Artykuł opisuje problem wyświetlania komunikatu ostrzegającego przed niebezpieczeństwem po kliknięciu w link z numerem Gadu-Gadu w stopce dodawanej prze Giegieo. (ID:93)

[Section: Giegieo] [Categories: Troubleshooting]

Podczas importu nie są wykrywane nowe kontakty GG

Użytkownicy korzystający z Nowego Gadu-Gadu mogą zauważyć, że po utworzeniu nowego kontaktu w Gadu-Gadu nie jest on od razu wykrywany przez Giegieo podczas importu. (ID:92)

[Section: Giegieo] [Categories: Troubleshooting]

Nie działa opcja "Porozmawiaj ze mną" w stopce dodanej przez Giegieo

Niektórzy użytkownicy nie mogą rozpocząć rozmowy Gadu-Gadu poprzez kliknięcie na ikonkę Porozmawiaj ze mną, która znajduje się w stopce dodanej do maila przez program Giegieo. (ID:89)

[Section: Giegieo] [Categories: FAQ]

Nie działa w Giegieo opcja "Rozmowa Głosowa"

Aby uniknąć problemów związanych z nieprawidłowym działaniem Rozmowy Głosowej dla GG 7.7 na Viście, wystarczy zaktualizować Gadu-Gadu do wersji 8. (ID:88)

[Section: Giegieo] [Categories: Troubleshooting]

Po zainstalowaniu Giegieo nie działa w Outlooku przycisk rozmowy z kontaktem

Artykuł opisuje co zrobić gdy po zainstalowaniu Giegieo nie działa w Outlooku przycisk rozmowy z kontaktem. (ID:68)

[Section: Giegieo] [Categories: Troubleshooting]

Wyświetlanie kolumny "Numer GG" i "Nazwa GG" w widoku kontaktów

Artykuł pokazuje jak dodać do widoku kontaktów kolumny Numer GG i Nazwa GG. (ID:61)

[Section: Giegieo] [Categories: How-To]

Jak wysłać pliki dziennika

Artykuł przedstawia, krok po kroku, jak wysłać pliki dziennika. (ID:59)

[Section: Giegieo] [Categories: How-To]

Jak ponownie zsynchronizować wszystkie kontakty Gadu-Gadu z Outlookiem

Artykuł wyjaśniający, w jaki sposób ponownie pobrać całą listę kontaktów Gadu-Gadu do Outlooka. (ID:58)

[Section: Giegieo] [Categories: How-To]