Baza Wiedzy

Znaleziono: 23

Jak odzyskać pojedyncze usunięte elementy danych

W razie przypadkowego skasowania elementu z drzewa C2PublicFolders może on zostać zawsze odzyskany przez administratora CodeTwo Public Folders. (ID:27)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Zmiana poziomu logowania w Module Centralnym (module serwera) programu CodeTwo Public Folders i wysyłanie plików diagnostycznych do pomocy technicznej

Artykuł opisuje jak zmienić poziom szczegółowości logowania w Module Centralnym programu CodeTwo Public Folders i jak wysłać te informacje do działu pomocy technicznej. (ID:11)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Zmiana poziomu logowania we Wtyczce MS Outlook (module klienta) programu CodeTwo Public Folders i wysyłanie plików diagnostycznych do pomocy technicznej

Artykuł opisuje jak zmienić poziom szczegółowości logowania we Wtyczce MS Outlook programu CodeTwo Public Folders i jak wysłać te informacje do działu pomocy technicznej. (ID:10)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]