Baza Wiedzy

Znaleziono: 47

Kopiowanie reguł Outlooka na inny komputer

Artykuł opisuje jak wyeksportować i zaimportować reguły Outlooka skonfigurowane na jednym komputerze na inny komputer. (ID:78)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5, Inne] [Categories: How-To]

Usunięcie nieaktualnej książki adresowej

Artykuł wyjaśnia jak trwale usunąć książkę adresową, która znajdowała się w drzewie C2PublicFolders. (ID:76)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak sprawdzić połączenie z Modułem Centralnym (modułem serwera) przy użyciu komendy telnet

Artykuł opisuje jak sprawdzić połączenie z Modułem Centralnym (modułem serwera) przy użyciu komendy telnet. (ID:56)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Jak sprawdzić kto był nadawcą wiadomości we wspólnej skrzynce 'Elementy wysłane'

Aby sprawdzić we wspólnej skrzynce 'Elementy wysłane', z jakiego adresu została wysłana wiadomość, należy dodać do widoku, kolumnę Konto e-mail. (ID:54)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak zatrzymać udostępnianie foldera osobistego z poziomu administratora

Jeśli zachodzi taka potrzeba, Administrator może przerwać publikację foldera osobistego użytkownika, bez dostępu do jego Outlooka. (ID:53)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak skonfigurować Outlook 2000 / 98, aby działał w trybie "Firma lub Grupa Robocza"

Program CodeTwo Public Folders nie działa z programem Outlook 98/2000 zainstalowanym w trybie "Tylko poczta internetowa". Wymagany jest tryb "Firma lub grupa robocza".  (ID:45)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Jak znaleźć katalog instalacyjny programu CodeTwo Public Folders

Domyślna lokalizacja katalogów instalacyjnych programu CodeTwo Public Folders. (ID:39)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Odblokowanie Modułu Centralnego (modułu serwera) w zaporze sieciowej (firewall) pod Windows XP Service Pack 2

Artykuł wyjaśnia jak odblokować Moduł Centralny (modułu serwera) CodeTwo Public Folders w zaporze sieciowej (firewall) pod Windows XP Service Pack 2. (ID:38)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak postępować z folderami udostępnionymi użytkownika, którego nazwa konta została zmieniona

Artykuł wyjaśnia jak w programie CodeTwo Public Folders postępować z folderami udostępnionymi użytkownika, którego nazwa konta została zmieniona. (ID:36)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Procedura przywracania danych CodeTwo Public Folders

Artykuł opisuje procedurę przywracania danych CodeTwo Public Folders. (ID:30)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]