Baza Wiedzy

Znaleziono: 64

Jak utworzyć w Outlooku regułę przenoszącą pocztę odebraną do innego folderu

Artykuł opisuje jak utworzyć w Outlooku regułę przenoszącą pocztę do innego folderu. (ID:79)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Kopiowanie reguł Outlooka na inny komputer

Artykuł opisuje jak wyeksportować i zaimportować reguły Outlooka skonfigurowane na jednym komputerze na inny komputer. (ID:78)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5, Inne] [Categories: How-To]

Drukowanie publicznego kalendarza w CodeTwo Public Folders (Outlook 2000)

Artykuł podaje rozwiązanie problemu z drukowaniem publicznego kalendarza w CodeTwo Public Folders (Outlook 2000). (ID:75)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Usunięcie nieaktualnej książki adresowej

Artykuł wyjaśnia jak trwale usunąć książkę adresową, która znajdowała się w drzewie C2PublicFolders. (ID:76)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Odświeżanie lokalnego pliku PST programu CodeTwo Public Folders

Niektóre problemy z działaniem CodeTwo Public Folders da się rozwiązać zwyczajnie odświeżając lokalny plik C2PublicFolders.pst. Artykuł opisuje jak to zrobić. (ID:73)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Instalacja CodeTwo Public Folders i błąd domyślnego klienta poczty

Artykuł wyjaśnia jak rozwiązać ten problem, gdy przy instalacji CodeTwo Public Folders pojawia się informacja, iż Microsoft Outlook nie jest domyślnym programem pocztowym. (ID:70)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Jak sprawdzić połączenie z Modułem Centralnym (modułem serwera) przy użyciu komendy telnet

Artykuł opisuje jak sprawdzić połączenie z Modułem Centralnym (modułem serwera) przy użyciu komendy telnet. (ID:56)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Jak sprawdzić kto był nadawcą wiadomości we wspólnej skrzynce 'Elementy wysłane'

Aby sprawdzić we wspólnej skrzynce 'Elementy wysłane', z jakiego adresu została wysłana wiadomość, należy dodać do widoku, kolumnę Konto e-mail. (ID:54)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak zatrzymać udostępnianie foldera osobistego z poziomu administratora

Jeśli zachodzi taka potrzeba, Administrator może przerwać publikację foldera osobistego użytkownika, bez dostępu do jego Outlooka. (ID:53)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak skonfigurować Outlook 2000 / 98, aby działał w trybie "Firma lub Grupa Robocza"

Program CodeTwo Public Folders nie działa z programem Outlook 98/2000 zainstalowanym w trybie "Tylko poczta internetowa". Wymagany jest tryb "Firma lub grupa robocza".  (ID:45)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]