Baza Wiedzy

Znaleziono: 44

Jak zatrzymać udostępnianie foldera osobistego z poziomu administratora

Jeśli zachodzi taka potrzeba, Administrator może przerwać publikację foldera osobistego użytkownika, bez dostępu do jego Outlooka. (ID:53)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak postępować w przypadku zniknięcia z Outlooka paska narzędzi i menu CodeTwo Public Folders

Zdarza się, że program Outlook blokuje zainstalowane dodatki. W przypadku, gdy zablokowany zostanie dodatek CodeTwo Public Folders, użytkownik straci możliwość korzystania z paska narzędzi i menu CodeTwo Public Folders. (ID:50)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Jak skonfigurować Outlook 2000 / 98, aby działał w trybie "Firma lub Grupa Robocza"

Program CodeTwo Public Folders nie działa z programem Outlook 98/2000 zainstalowanym w trybie "Tylko poczta internetowa". Wymagany jest tryb "Firma lub grupa robocza".  (ID:45)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Jak znaleźć katalog instalacyjny programu CodeTwo Public Folders

Domyślna lokalizacja katalogów instalacyjnych programu CodeTwo Public Folders. (ID:39)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Odblokowanie Modułu Centralnego (modułu serwera) w zaporze sieciowej (firewall) pod Windows XP Service Pack 2

Artykuł wyjaśnia jak odblokować Moduł Centralny (modułu serwera) CodeTwo Public Folders w zaporze sieciowej (firewall) pod Windows XP Service Pack 2. (ID:38)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak postępować z folderami udostępnionymi użytkownika, którego nazwa konta została zmieniona

Artykuł wyjaśnia jak w programie CodeTwo Public Folders postępować z folderami udostępnionymi użytkownika, którego nazwa konta została zmieniona. (ID:36)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Procedura przywracania danych CodeTwo Public Folders

Artykuł opisuje procedurę przywracania danych CodeTwo Public Folders. (ID:30)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Wykonywanie kopii zapasowej danych w programie CodeTwo Public Folders

Artykuł wyjaśnia jak wykonywać kopię zapasową danych w programie CodeTwo Public Folders. (ID:29)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak sprawdzić kto utworzył termin w publicznym kalendarzu

Artykuł wyjaśnia jak sprawdzić kto utworzył termin w publicznym kalendarzu. (ID:28)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak odzyskać pojedyncze usunięte elementy danych

W razie przypadkowego skasowania elementu z drzewa C2PublicFolders może on zostać zawsze odzyskany przez administratora CodeTwo Public Folders. (ID:27)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]