Znaleziono: 58

Jak zatrzymać udostępnianie foldera osobistego z poziomu administratora

Jeśli zachodzi taka potrzeba, Administrator może przerwać publikację foldera osobistego użytkownika, bez dostępu do jego Outlooka. (ID:53)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak postępować w przypadku zniknięcia z Outlooka paska narzędzi i menu CodeTwo Public Folders

Zdarza się, że program Outlook blokuje zainstalowane dodatki. W przypadku, gdy zablokowany zostanie dodatek CodeTwo Public Folders, użytkownik straci możliwość korzystania z paska narzędzi i menu CodeTwo Public Folders. (ID:50)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Jak postępować gdy Outlook wiesza się przy zainstalowanym CodeTwo Public Folders

Artykuł jest instrukcją postępowania w wypadku wieszania się Outlook'a przy zainstalowanym dodatku CodeTwo Public Folders. (ID:49)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0] [Categories: Troubleshooting]

Jak skonfigurować Outlook 2000 / 98, aby działał w trybie "Firma lub Grupa Robocza"

Program CodeTwo Public Folders nie działa z programem Outlook 98/2000 zainstalowanym w trybie "Tylko poczta internetowa". Wymagany jest tryb "Firma lub grupa robocza".  (ID:45)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Akceptowanie i odrzucanie przesłanych zadań i spotkań w CodeTwo Public Folders

Artykuł opisuje jak akceptować i odrzucać spotkania i zadania, jeżeli nasz osobisty folder z zadaniami i kalendarz udostępniamy w folderach publicznych. (ID:44)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Jak znaleźć katalog instalacyjny programu CodeTwo Public Folders

Domyślna lokalizacja katalogów instalacyjnych programu CodeTwo Public Folders. (ID:39)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Odblokowanie Modułu Centralnego (modułu serwera) w zaporze sieciowej (firewall) pod Windows XP Service Pack 2

Artykuł wyjaśnia jak odblokować Moduł Centralny (modułu serwera) CodeTwo Public Folders w zaporze sieciowej (firewall) pod Windows XP Service Pack 2. (ID:38)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Korzystanie z internetowego serwera demonstracyjnego i bezpieczeństwo danych

Artykuł zawiera informacje na temat korzystania z internetowego serwera demonstracyjnego i bezpieczeństwa danych. (ID:37)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: FAQ]

Jak postępować z folderami udostępnionymi użytkownika, którego nazwa konta została zmieniona

Artykuł wyjaśnia jak w programie CodeTwo Public Folders postępować z folderami udostępnionymi użytkownika, którego nazwa konta została zmieniona. (ID:36)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak odzyskać utracone prawa administratora w Module Centralnym (module serwera) CodeTwo Public Folders

Artykuł opisuje jak odzyskać utracone prawa administratora w Module Centralnym (module serwera) CodeTwo Public Folders. (ID:34)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]