Znaleziono artykułów: 58

Jak utworzyć w Outlooku regułę przenoszącą pocztę odebraną do innego folderu

Artykuł opisuje jak utworzyć w Outlooku regułę przenoszącą pocztę do innego folderu. (ID:79)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak utworzyć w Outlooku regułę przenoszącą pocztę wysłaną do innego folderu

Artykuł opisuje jak utworzyć w Outlooku regułę przenoszącą wiadomości wysłane do innego folderu. (ID:146)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak postępować w przypadku zniknięcia z Outlooka paska narzędzi i menu CodeTwo Public Folders

Zdarza się, że program Outlook blokuje zainstalowane dodatki. W przypadku, gdy zablokowany zostanie dodatek CodeTwo Public Folders, użytkownik straci możliwość korzystania z paska narzędzi i menu CodeTwo Public Folders. (ID:50)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Jak zwiększyć limit rozmiaru pliku PST

Artykuł wyjaśnia jak zwiększyć limit rozmiaru pliku PST. (ID:18)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak uzyskać informacje o portach TCP

Aby uzyskać informacje o portach TCP, które są w użyciu oraz o ich statusie, należy skorzystać z komendy netstat. (ID:135)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Kopiowanie reguł Outlooka na inny komputer

Artykuł opisuje jak wyeksportować i zaimportować reguły Outlooka skonfigurowane na jednym komputerze na inny komputer. (ID:78)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5, Inne] [Categories: How-To]

Jak dostosować ustawienia Windows, aby polskie znaki były poprawnie wyświetlane.

Poniższy artykuł opisuje procedurę, którą należy zastosować, aby polskie znaki językowe był poprawnie wyświetlane w programach.  (ID:223)

[Section: CodeTwo Outlook Sync, CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak włączyć synchronizację informacji przeczytany/nieprzeczytany dla wiadomości

Artykuł wyjaśnia jak w programie CodeTwo Public Folders włączyć synchronizację informacji przeczytany/nieprzeczytany dla wiadomości. (ID:26)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Kompaktowanie lokalnego pliku danych programu CodeTwo Public Folders w celu zmniejszenia jego rozmiaru

Artykuł opisuje, w jaki sposób skompaktować lokalny plik PST programu CodeTwo Public Folders. Dzięki kompaktowaniu można zmniejszyć rozmiar pliku PST. (ID:8)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak utworzyć wspólną książkę adresową

W programie CodeTwo Public Folders można stworzyć wspólną książkę adresową, dostępną dla wszystkich pracowników, którzy mają zainstalowaną Wtyczkę MS Outlook (moduł klienta). (ID:25)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]