Baza Wiedzy

Znaleziono: 58

Uruchamianie pliku fixmapi.exe

Czasami po instalacji nowego programu lub wtyczki Outlooka może się zdarzyć, że program MS Outlook wyświetli komunikat o możliwości niewłaściwego działania ostatnio zainstalowanych programów jak i samego Outlooka. Spowodowane jest to przez konflikt plików MAPI na komputerze. (ID:263)

[Section: CodeTwo Outlook Sync, CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5, CodeTwo Public Folders 5.x] [Categories: Troubleshooting]

Jak dostosować ustawienia Windows, aby polskie znaki były poprawnie wyświetlane.

Poniższy artykuł opisuje procedurę, którą należy zastosować, aby polskie znaki językowe był poprawnie wyświetlane w programach.  (ID:223)

[Section: CodeTwo Outlook Sync, CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak tymczasowo wyłączyć CodeTwo Public Folders

Artykuł wyjaśnia jak tymczasowo wyłączyć CodeTwo Public Folders  (ID:216)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Łączenie się z modułem centralnym przy pomocy publicznego adresu IP

Opis konfiguracji funkcji loopback, umożliwiającej łączenie się w sieci lokalnej wtyczki Public Folders z modułem centralnym przy użyciu publicznego adresu IP. (ID:155)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Udostępnianie elementów współdzielonych przez serwer Exchange

Artykuł opisuje problemy związane z udostępnianiem elementów współdzielonych przez serwer Exchange. (ID:154)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Synchronizacja kategorii pomiędzy różnymi wersjami MS Outlook

Artykuł opisuje jak w prosty sposób rozwiązać przoblem synchronizacji kolorów kategorii w różnych wersjach programu Microsoft Outlook (ID:152)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Wtyczka Public Folders wyświetla błąd MAPI_E_NOT_ENOUGH_DISK

Opis kroków, jakie należy podjąć, by wyeliminować problem MAPI_E_NOT_ENOUGH_DISK komunikowany przez wtyczkę Public Folders. (ID:148)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Jak utworzyć w Outlooku regułę przenoszącą pocztę wysłaną do innego folderu

Artykuł opisuje jak utworzyć w Outlooku regułę przenoszącą wiadomości wysłane do innego folderu. (ID:146)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak uzyskać informacje o portach TCP

Aby uzyskać informacje o portach TCP, które są w użyciu oraz o ich statusie, należy skorzystać z komendy netstat. (ID:135)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Współdzielenie dokumentów za pomocą CodeTwo Public Folders

Artykuł ten wyjaśnia jak współdzielić dokumenty różnego typu za pomocą Microsoft Outlook i wtyczki CodeTwo Public Folders (ID:129)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]