Baza Wiedzy

Znaleziono: 5

Uruchamianie pliku fixmapi.exe

Czasami po instalacji nowego programu lub wtyczki Outlooka może się zdarzyć, że program MS Outlook wyświetli komunikat o możliwości niewłaściwego działania ostatnio zainstalowanych programów jak i samego Outlooka. Spowodowane jest to przez konflikt plików MAPI na komputerze. (ID:263)

[Section: CodeTwo Outlook Sync, CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5, CodeTwo Public Folders 5.x] [Categories: Troubleshooting]

Spotkania synchronizowane programem Outlook Sync pojawiają się przesunięte w czasie w kalendarzach

Artykuł wyjaśnia dlaczego spotkania synchronizowane przez program CodeTwo Outlook Sync pojawiają się przesunięte w czasie w kalendarzach (ID:225)

[Section: CodeTwo Outlook Sync] [Categories: Troubleshooting]

Niewidoczne foldery MS Outlook w CodeTwo Outlook Sync

Artykuł opisujący brak wyświetlania wszystkich folderów MS Outlook przy modyfikacji synchronizacji. (ID:220)

[Section: CodeTwo Outlook Sync] [Categories: Troubleshooting]

Jak zmienić opcje językowe systemu jeżeli znaki w synchronizowanych elementach są niepoprawne

Artykuł wyjaśnia jakich zmian w języku systemu nalezy dokonać, aby elementy synchronizowane miały poprawne znaki. (ID:209)

[Section: CodeTwo Outlook Sync] [Categories: Troubleshooting]

Jak rozwiązać problem braku połączenia dwóch komputerów w programie CodeTwo Outlook Sync

Artykuł opisuje w jaki sposób rozwiązać problemy z połączeniem programów CodeTwo Outlook Sync. (ID:191)

[Section: CodeTwo Outlook Sync] [Categories: Troubleshooting]