Baza Wiedzy

Znaleziono: 5

Definiowanie harmonogramu dla usługi

Jeśli używamy programu CodeTwo Exchange Sync, ale nie mamy dużych ilości danych do synchronizacji lub po prostu nie chcemy aby program ciągle synchronizował dane, możemy ustawić harmonogram dla usługi programu na Serwerze Exchange. (ID:249)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: How-To]

Instalacja programu CodeTwo Exchange Sync WIDEO

Wideo pokazuje proces instalacji programu CodeTwo Exchange Sync. (ID:219)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: How-To]

Jak cofnąć synchronizację w programie CodeTwo Exchange Sync VIDEO

Artykuł opisuje w jaki sposób można przywrócić folder do stanu sprzed synchronizacji programem CodeTwo Exchange Sync. (ID:202)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: How-To]

Jak prawidłowo zainstalować i konfigurować CodeTwo Exchange Sync

Artykuł opisuje najważniejsze kroki podczas instalacji oraz konfiguracji CodeTwo Exchange Sync. (ID:197)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: How-To]

Jak sprawdzić która wersja programu CodeTwo Exchange Sync jest zainstalowana

Artykuł opisuje jak sprawdzić, która wersja programu CodeTwo Exchange Sync jest obecnie zainstalowana. (ID:114)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: How-To]