Znaleziono artykułów: 15

Jak prawidłowo zainstalować i konfigurować CodeTwo Exchange Sync

Artykuł opisuje najważniejsze kroki podczas instalacji oraz konfiguracji CodeTwo Exchange Sync. (ID:197)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: How-To]

Synchronizacja folderów publicznych po zmianie użytkownika, pod którym pracuje usługa synchronizująca

Artykuł opisuje jak rozwiązać problem z synchronizacją folderów publicznych po zmianie użytkownika, pod którym działa usługa synchronizująca programu CodeTwo ExchangeSync. (ID:143)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: Troubleshooting]

Uruchamianie usługi Exchange Sync pod nowo stworzonym użytkownikiem

Artykuł wyjaśnia jak skonfigurować usługę programu CodeTwo Exchange Sync pod nowo utworzonym użytkownikiem, gdy np. po restarcie serwera nie daje się ponownie uruchomić. (ID:188)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: Troubleshooting]

Zwiększanie maksymalnej liczby obiektów, jakie klient MAPI może jednocześnie otworzyć

Serwer Exchange pozwala klientowi MAPI na otwarcie maximum 250 obiektów typu Message podczas jednej sesji MAPI. (ID:137)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: Troubleshooting]

Definiowanie harmonogramu dla usługi

Jeśli używamy programu CodeTwo Exchange Sync, ale nie mamy dużych ilości danych do synchronizacji lub po prostu nie chcemy aby program ciągle synchronizował dane, możemy ustawić harmonogram dla usługi programu na Serwerze Exchange. (ID:249)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: How-To]

Jak cofnąć synchronizację w programie CodeTwo Exchange Sync VIDEO

Artykuł opisuje w jaki sposób można przywrócić folder do stanu sprzed synchronizacji programem CodeTwo Exchange Sync. (ID:202)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: How-To]

CodeTwo Exchange Sync i "MAPI profile mode"

Artykuł wyjaśnia co zrobić, gdy CodeTwo Exchange Sync, zainstalowany na komputerze z programem Microsoft Outlook, pracuje w trybie bazującym na profilu MAPI. (ID:172)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: Troubleshooting]

Zgłaszanie problemów z CodeTwo Exchange Sync

W przypadku gdy wymagana jest pomoc działu wsparcia technicznego CodeTwo z problemem lub w bardziej skomplikowanych kwestiach technicznych dotyczących CodeTwo Exchange Sync, odpowiedź zostanie udzielona o wiele szybciej jeżeli klient dostarczy następujące pliki wraz ze zgłoszeniem. (ID:277)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: Troubleshooting]

Opcja 'Hide from Exchange adress lists' na Serwerze Exchange

Usługa synchronizująca nie zostanie uruchomiona gdy skrzynka pocztowa użytkownika, pod którym działa jest ukryta przed listą adresów Exchange. (ID:187)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: Troubleshooting]

Reguła synchronizująca folder A do foldera B zastąpiona regułą synchronizującą folder B do foldera A

Artykuł opisuje jak wymusić synchronizację foldera A do foldera B, jeśli wcześniej zdefiniowana była reguła synchronizująca folder B do foldera A. (ID:142)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: Troubleshooting]