Baza Wiedzy

Znaleziono: 74

Failed to create empty document

Artykuł wyjaśnia co zrobić, gdy podczas uruchamiania edytora stopek w programach Exchange Rules 2003/2007/2010 pojawi się błąd: 'Failed to create empty document'. (ID:179)

[Section: CodeTwo Exchange Rules 2.x, CodeTwo Exchange Rules 2007 1.x, CodeTwo Exchange Rules 2007 2.x, CodeTwo Exchange Rules 2010, CodeTwo Exchange Rules 3.x] [Categories: Troubleshooting]

W jaki sposób używać wyrażeń regularnych

Artykuł wyjaśnia w jaki sposób używać wyrażeń regularnych. (ID:177)

[Section: Dodatki do Outlook'a] [Categories: Troubleshooting]

Ręczne instalowanie i odinstalowywanie Transport Agenta CodeTwo Exchange Rules

W artykule opisano sposób ręcznej instalacji i usuwania Transport Agenta programu CodeTwo Exchange Rules. (ID:176)

[Section: CodeTwo Exchange Rules 2007 1.x, CodeTwo Exchange Rules 2007 2.x, CodeTwo Exchange Rules 2010, CodeTwo Exchange Rules PRO] [Categories: How-To, Troubleshooting]

CodeTwo Exchange Sync i "MAPI profile mode"

Artykuł wyjaśnia co zrobić, gdy CodeTwo Exchange Sync, zainstalowany na komputerze z programem Microsoft Outlook, pracuje w trybie bazującym na profilu MAPI. (ID:172)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: Troubleshooting]

Łączenie się z modułem centralnym przy pomocy publicznego adresu IP

Opis konfiguracji funkcji loopback, umożliwiającej łączenie się w sieci lokalnej wtyczki Public Folders z modułem centralnym przy użyciu publicznego adresu IP. (ID:155)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Udostępnianie elementów współdzielonych przez serwer Exchange

Artykuł opisuje problemy związane z udostępnianiem elementów współdzielonych przez serwer Exchange. (ID:154)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Synchronizacja kategorii pomiędzy różnymi wersjami MS Outlook

Artykuł opisuje jak w prosty sposób rozwiązać przoblem synchronizacji kolorów kategorii w różnych wersjach programu Microsoft Outlook (ID:152)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Wtyczka Public Folders wyświetla błąd MAPI_E_NOT_ENOUGH_DISK

Opis kroków, jakie należy podjąć, by wyeliminować problem MAPI_E_NOT_ENOUGH_DISK komunikowany przez wtyczkę Public Folders. (ID:148)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

MS Exchange 2010 ? Niedostarczone wiadomości i zepsuta zawartość wiadomości

Artykuł opisuje przyczyny występowania uszkodzonych wiadomości w programie Exchange Server 2010 (ID:144)

[Section: CodeTwo Exchange Rules 2010] [Categories: FAQ, Troubleshooting]

Synchronizacja folderów publicznych po zmianie użytkownika, pod którym pracuje usługa synchronizująca

Artykuł opisuje jak rozwiązać problem z synchronizacją folderów publicznych po zmianie użytkownika, pod którym działa usługa synchronizująca programu CodeTwo ExchangeSync. (ID:143)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: Troubleshooting]