Baza Wiedzy

Znaleziono: 220

Jak rozwiązać problem braku połączenia dwóch komputerów w programie CodeTwo Outlook Sync

Artykuł opisuje w jaki sposób rozwiązać problemy z połączeniem programów CodeTwo Outlook Sync. (ID:191)

[Section: CodeTwo Outlook Sync] [Categories: Troubleshooting]

Rozdzielane wiadomości nie są widoczne w folderze Sent Items dla OWA 2010

Artykuł wyjaśnia jak rozwiązać problem, gdy rozdzielane wiadomości nie są widoczne w folderze Sent Items dla OWA 2010. (ID:190)

[Section: CodeTwo Exchange Rules 2007 2.x, CodeTwo Exchange Rules 2010, CodeTwo Exchange Rules PRO] [Categories: FAQ]

Brak aktualizacji wiadomości typu Meeting Request, Response oraz Cancellation w folderze Sent Items.

Artykuł wyjaśnia, dlaczego elementy typu Meeting Request, Response oraz Cancellation nie są poprawnie aktualizowane w folderze Sent Items. (ID:189)

[Section: CodeTwo Exchange Rules 2007 2.x, CodeTwo Exchange Rules 2010, CodeTwo Exchange Rules PRO] [Categories: FAQ]

Uruchamianie usługi Exchange Sync pod nowo stworzonym użytkownikiem

Artykuł wyjaśnia jak skonfigurować usługę programu CodeTwo Exchange Sync pod nowo utworzonym użytkownikiem, gdy np. po restarcie serwera nie daje się ponownie uruchomić. (ID:188)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: Troubleshooting]

Opcja 'Hide from Exchange adress lists' na Serwerze Exchange

Usługa synchronizująca nie zostanie uruchomiona gdy skrzynka pocztowa użytkownika, pod którym działa jest ukryta przed listą adresów Exchange. (ID:187)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: Troubleshooting]

Sent Items Update ? aktualizowana wiadomość jest za duża

Artykuł wyjaśnia jak należy zmodyfikować działanie usługi Sent Items Update jeżeli duże wiadomości nie są aktualizowane w folderach Elementy Wysłane użytkowników. (ID:185)

[Section: CodeTwo Exchange Rules 2007 2.x, CodeTwo Exchange Rules 2010, CodeTwo Exchange Rules PRO] [Categories: Troubleshooting]

Resetowanie programu CodeTwo Outlook Sync do stanu sprzed konfiguracji VIDEO

Artykuł wyjaśnia w jaki sposób cofnąć program Outlook Sync do stanu sprzed pierwszej synchronizacji i konfiguracji (ID:184)

[Section: CodeTwo Outlook Sync] [Categories: How-To]

W tematach synchronizowanych elementów nie widać znaków narodowych

Artykuł przedstawia rozwiązanie problemu wyświetlania polskich znaków w elementach synchronizowanych przez CodeTwo Public Folders. (ID:183)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Błąd MAPI_E_NOT_FOUND przy dodawaniu CodeTwo Public Folder do profilu MS Outlook

Jak rozwiązać problem dodawania CodeTwo Public Folders do profilu Outlooka przy występującym błędzie biblioteki MAPI (ID:181)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Failed to create empty document

Artykuł wyjaśnia co zrobić, gdy podczas uruchamiania edytora stopek w programach Exchange Rules 2003/2007/2010 pojawi się błąd: 'Failed to create empty document'. (ID:179)

[Section: CodeTwo Exchange Rules 2.x, CodeTwo Exchange Rules 2007 1.x, CodeTwo Exchange Rules 2007 2.x, CodeTwo Exchange Rules 2010, CodeTwo Exchange Rules 3.x] [Categories: Troubleshooting]