Baza Wiedzy

Rozdzielanie wiadomości przez CodeTwo Exchange Rules

Z powodu ograniczeń serwera Exchange, CodeTwo Exchange Rules 2007 2.x oraz CodeTwo Exchange Rules 2010 nie rozdziela wiadomości. Jeśli np. wewnętrzni odbiorcy zostaną wykluczeni z zakresu odbiorców dla danej reguły, a przykładowa wiadomość zostanie wysłana do grupy różnych odbiorców (zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych), to wszyscy ci adresaci otrzymają maila opatrzonego stopką.

Istnieje jednak możliwość zmiany tego algorytmu poprzez włączenie opcji rozdzielania maili w programie CodeTwo Exchange Rules. W tym celu należy otworzyć panel administracyjny programu, kliknąć Narzędzia (Tools), a następnie wybrać Opcje zaawansowane (Advanced Settings). Należy teraz zaznaczyć opcję: Split messages addressed to multiple recipients if you want different rules to apply to different recipients (rys. 1).


Opcje zaawansowane - rozdzielanie wiadomości
Rys. 1. Opcje zaawansowane - rozdzielanie wiadomości

Od tej pory odbiorcy maila dzieleni będą na grupy według tego, do jakich reguł zostali dopasowani. W ten sposób każdej grupie odbiorców zostanie przypisany taki sam zbiór dopasowanych reguł.  Następnie mail będzie dzielony na tyle kopii ile takich grup odbiorców w danym przypadku powstało. W kolejnym kroku, na każdej kopii program będzie wykonywał operacje określone poprzez zbiór reguł do niej przypisanych, a tym samym, grupie odpowiadających jej odbiorców.

Przykład:

W programie zostały stworzone 3 reguły R1, R2, R3. E-mail zawiera 6 odbiorców O1, O2, O3, O4, O5, O6. Program zatem powinien dopasować odbiorców do następujących reguł:

OdbiorcaDopasowane reguły
O1R1
O2R1
O3R2
O4R2
O5R1 oraz R2
O6brak

 W takiej sytuacji odbiorcy zostaną podzieleni na 4 grupy, a mail na 4 następujące kopie:

  • Pierwsza kopia wysyłana do grupy odbiorców (P1, P2), dla której zostanie zastosowana reguła R1;
  • Druga kopia wysyłana do grupy odbiorców (P3, P4), dla której zostanie zastosowana reguła R2;
  • Trzecia kopia wysyłana do odbiorcy P5, dla której zostanie zastosowana reguła R1 oraz R2;
  • Czwarta kopia wysyłana do odbiorcy P6, dla której nie zostanie zastosowana żadna reguła;


warnicon Należy przy tym zauważyć, że koperta takiego maila nie zostanie zmieniona, a zatem wszystkie kopie w polu DO: będą miały tą samą wartość O1, O2, O3, O4, O5, O6. Inaczej dla każdej z kopii będzie wyglądać natomiast pole Body, które zostanie zmodyfikowane za pomocą odpowiadających danej grupie reguł.

Czytaj również:

Rozdzielane wiadomości nie są widoczne w folderze Sent Items dla OWA 2010