Baza Wiedzy

Rozdzielane wiadomości nie są widoczne w folderze Sent Items dla OWA 2010

Użytkownicy OWA 2010 mogą zauważyć, że mimo włączonej funkcji Split dla Sent Items Update, ich wiadomości w folderze Sent Items nie są aktualizowane, t.j.: widać tylko jedną z wysłanych wiadomości, która jest zaktualizowana w wyniku działania jednej z aktywnych reguł. Inne wiadomości wysyłane do kolejnych użytkowników z przydzielonymi im regułami nie są widoczne.


 378

Rys. 1. Ustawienia Sent Items Update

379

Rys. 2. Widok na  Splitowane wiadomości w folderze Sent Items dla OWA 2010

Powodem takiego stanu w OWA 2010, jest grupowanie wiadomości wysyłanych w tzw. widok konwersacji. Grupowanie to powoduje, że kolejne wysłane wiadomości układane są „pod” pierwszym mailem widocznym w przeglądarce.
OWA 2010 nie jest w stanie poprawnie wyświetlić takiej "konwersacji" w folderze Sent Items.