Baza Wiedzy

Jak zrestartować usługę transportową na serwerze Exchange 2007

Aby wyczyścić listę adresów mailowych, upoważnionych do otrzymywania stopki, w module licencjonującym programu Exchange Rules należy wyłączyć i uruchomić ponownie serwer.
Jednakowoż, w przypadku Exchange Serwer 2007, wystarczy zrestartowanie samej usługi transportowej, Microsoft Exchange Transport.
Aby to zrobić należy wykonać następujące kroki:

Kliknij Start, wybierz Run (Uruchom), wpisz komendę services.msc i kliknij OK (Rys. 1.).

Run window
Rys. 1. Okno Run (Uruchom).

Albo

Kliknij Start, Settings (Ustawienia), Control Panel (Panel Sterowania). W nowym oknie uruchom Administrative Tools (Narzędzia Administracyjne), następnie Services (Usługi).

W oknie Services zlokalizuj na liście dostępnych usług Microsoft Exchange Transport (Rys.2.) i zrestartuj ją.

Services
Rys. 2. Okno Services z zaznaczoną usługą Microsoft Exchange Transport.

Możesz również użyć przycisków umieszczonych na górnej belce okna (Ry.3.) - pamiętaj by upewnić się, że odpowiednia usługa jest zaznaczona zanim klikniesz przycisk.

Toolbar
Fig.3. Przyciski uruchamiania, zatrzymywania i restartowania usługi.