Baza Wiedzy

Resetowanie programu CodeTwo Outlook Sync do stanu sprzed konfiguracji VIDEO

Aby cofnąć program CodeTwo Outlook Sync do stanu sprzed pierwszej synchronizacji należy przejść do folderu, w którym aplikacja przechowuje dane już synchronizowanych elementów.

Poniższe kroki muszą zostać wykonane na obu komputerach, na których zainstalowany jest Outlook Sync. Na końcu artykułu, znaleźć można klip video demonstrujący poniższe kroki.

1. Zamknij aplikację Outlook Sync (należy pamiętać, że program po zamknięciu głównego okna może znajdować się w zasobniku systemowym w prawym dolnym rogu ekranu.

2. W polu wyszukiwania menu Start wpisz %appdata%. Jeżeli jest to system Windows XP należy pisać tę komendę w wierszu poleceń Uruchom.

3. W otwartym oknie przejdź do foldera CodeTwo.

4. Wykonaj kopię obecnej konfiguracji poprzez skopiowanie foldera 'Outlook Sync'. Folder zawierający kopię musi nosić nazwą inną niż 'Outlook Sync', ponieważ z tego foldera korzysta program.

5. Przejdź do foldera 'Outlook Sync' i wykasuj wszystkie pliki z wyjątkiem C2OutlookSync.key (plik ten będzie widoczny tylko w pełnej wersji programu).

6. Te same kroki należy wykonać na drugim komputerze.

7. Po ponownym włączeniu programu, poprosi on o wskazanie drugiego komputera, na którym Outlook Sync też musi być włączony, aby ponownie połączyć komputery.

Obejrzyj film instruktażowy ilustrujący powyższe kroki: