Baza Wiedzy

Reguła synchronizująca folder A do foldera B zastąpiona regułą synchronizującą folder B do foldera A

Załóżmy następujący scenariusz:

Użytkownik zdefiniował regułę typu „One to One” synchronizującą folder ‘Mike’s calendar’ z folderem ‘Sue’s calendar’. Reguła ma zdefiniowany modyfikator dodający tekst [Mike] do oryginalnego tematu kalendarza.

Po zsynchronizowaniu folderów, element ‘elem1’ z foldera ‘Mike’s calendar’ został zreplikowany do folderu ‘Sue’s calendar’ jako ‘[Mike]elem1’.
Następnie użytkownik, nie dokonując zmian w żadnym z folderów, usuwa zdefiniowaną regułę i tworzy nową. Tym razem reguła typu „One to One” synchronizuje folder ‘Sue’s calendar’ do foldera ‘Mike’s calendar’.

CodeTwo Exchange Sync zapamiętał stan folderów z poprzedniej reguły i traktuje elementy w obu folderach jako identyczne, mimo, że mają one różne subjecty. Element ‘elem1’ oraz ‘[Mike]elem1’ nie były modyfikowane przez użytkowników więc program nie przeprowadza synchronizacji.

Może to być mylące, szczególnie wtedy jeśli użytkownik nie pamięta, że folder ‘Sue’s calendar’ pełnił funkcję foldera docelowego w innej regule.

Jednym z rozwiązań jest otworzenie elementu ‘[Mike]elem1’ w folderze ‘Sue’s calendar’ i zapisanie go ponownie. CodeTwo Exchange Sync otrzyma wtedy komunikat o zmianie elementu w folderze źródłowym i zreplikuje ten element do foldera docelowego. Dla folderów o większej ilości elementów skorzystaj z narzędzia CodeTwo ForceExchangeSync. Otwiera on i zapisuje ponownie wszystkie elementy we wskazanym przez nas folderze Outlooka, dzięki czemu cała zawartość foldera źródłowego zostanie ponownie zsynchronizowana do folderów docelowych zdefiniowanych w regule programu Exchange Sync.

Aby dokonać ponownego zapisu wszystkich elementów w folderze Outlooka wykonaj następujące kroki:

1.    Uruchom program ForceExchangeSync.

ForceExchangeSync3

2.    Wybierz folder Outlooka będący folderem źródłowym reguły synchronizującej programu CodeTwo Exchange Sync.

ForceExchangeSync4

3.    Kliknij przycisk ‘Refresh’.

4.    Po zakończeniu przetwarzania folderu, pojawi się okno z informacją o ilości przetworzonych elementów oraz o ilości wszystkich elementów w folderze.

ForceExchangeSync6