Baza Wiedzy

Ręczne instalowanie i odinstalowywanie Transport Agenta CodeTwo Exchange Rules

Aby jeden z programów CodeTwo Exchange Rules 2007 / 2010 / PRO pracował poprawnie konieczna jest instalacja Transport Agenta na serwerze Exchange.  Taka instalacja odbywa się automatycznie podczas instalcji programu. Jeśli jednak Transport Agent nie zainstalował się poprawnie podczas instalacji lub aktualizacji programu, należy zainstalować go ręcznie.

Aby ręcznie zainstalować Transport Agenta programu CodeTwo Exchange Rules, otwórz Exchange Management Shell i wykonaj następujące kroki:

Dla CodeTwo Exchange Rules 2007:

  1. Wpisz komendę: Install-TransportAgent -Name "CodeTwoExchangeRules" -TransportAgentFactory "ExchangeRulesAgent.CAgentFactory" -AssemblyPath "C:\Program Files\CodeTwo\CodeTwo ExchangeRules 2007\ExchangeRulesAgent.dll"i kliknij Enter.
  2. Następnie wpisz komendę: Enable-TransportAgent -Identity "CodeTwoExchangeRules" i kliknij Enter.

Dla CodeTwo Exchange Rules 2010:

  1. Wpisz komendę: Install-TransportAgent -Name "CodeTwoExchangeRules" -TransportAgentFactory "ExchangeRulesAgent.CAgentFactory" -AssemblyPath "C:\Program Files\CodeTwo\CodeTwo ExchangeRules 2010\ExchangeRulesAgent.dll"  i kliknij Enter.
  2. Następnie wpisz komendę: Enable-TransportAgent -Identity "CodeTwoExchangeRules"  i kliknij Enter.

Dla CodeTwo Exchange Rules PRO:

  1. Wpisz komendę: Install-TransportAgent -Name "CodeTwoExchangeRulesPro" -TransportAgentFactory "Agent.CAgentFactoryRouting" -AssemblyPath "C:\Program Files\CodeTwo\CodeTwo Exchange Rules Pro\CodeTwo.ER.Agent.dll"  i kliknij Enter.
  2. Następnie wpisz komendę: Enable-TransportAgent -Identity "CodeTwoExchangeRulesPro"  i kliknij Enter.

Aby ręcznie usunąć Transport Agenta, otwórz Exchange Management Shell i wykonaj następujące kroki:

  1.  Wpisz komendę: Uninstall-TransportAgent -Identity "<Transport Agent Name>" (w miejsce <Transport Agent Name> należy wstawić nazwę Transport Agenta dla używanego programu - odpowiednie nazwy znajdują się powyżej w instrukcji instalacji)  i kliknij Enter.
  2. Teraz należy ponownie uruchomić program instalacyjny programu CodeTwo Exchange Rules lub ręcznie zainstalować Transport Agenta.