Baza Wiedzy

Jak włączyć przypomnienia w publicznych folderach CodeTwo Public Folders w programie Outlook 2007

We wcześniejszych wersjach programu Microsoft Outlook poprzedzających Outlook 2007 przypomnienia są wyświetlane dla elementów, tylko jeśli są one umieszczone w standardowym folderze Kalendarza, Zadań, Kontaktów lub Skrzynki odbiorczej. Dodatkowo, foldery te muszą znajdować się w magazynie danych, który jest domyślną lokalizacją dostarczania poczty, czyli jest magazynem domyślnym. Jeśli użytkownik ustawi przypomnienie na elemencie znajdującym się w innym folderze niż wymienione powyżej zostanie wyświetlony komunikat Przypomnienie dla "Temat elementu" nie pojawi się, ponieważ element jest w folderze, który nie obsługuje powiadomień - a samo przypomnienie nie zostanie nigdy wyświetlone.

Obsługa przypomnień została znacznie zmieniona w najnowszej wersji programu Microsoft Outlook 2007. Teraz przypomnienia obsługiwane są we wszystkich folderach kalendarzy, zadań, kontaktów i poczty znajdujących się w domyślnym magazynie danych. Ponadto, przypomnienia mogą być również obsługiwane w innych plikach PST, które znajdują się w profilu, co przekłada się również na usprawnione funkcjonowanie CodeTwo Public Folders.

Jeśli chcesz, aby Outlook 2007 wyświetlał przypomnienia dla elementów znajdujących się w folderze drzewa C2PublicFolders, wykonaj następujące kroki:

 1. Wyświetl widok Lista folderów - w menu wybierz Przejdź do,Lista folderów.
 2. Kliknij prawym klawiszem myszy na folderze C2PublicFolders, w którym chcesz włączyć przypomnienia.
 3. W menu kontekstowym wybierz Właściwości folderu.
 4. Na karcie właściwości zaznacz opcję Wyświetl przypomnienia i zadania z tego folderu na pasku zadań do wykonania i zatwierdź dokonane zmiany (rys.1).  

   

    8
    Rys. 1. Włączanie przypomnień w drzewie C2PublicFolders.

   Teraz po ponownym uruchomieniu Outlook'a przypomnienia będą wyświetlane także dla elementów znajdujących się w drzewie C2PublicFolders. Zadania znajdujące się w tym drzewie będą pojawiać się również na pasku zadań do wykonania.

  Uwaga! Terminy i wydarzenia z folderów Kalendarzy nie będą pojawiać się na pasku zadań do wykonania. Jest to standardowe zachowanie programu Outlook.