Baza Wiedzy

Procedura przywracania danych CodeTwo Public Folders

Jeżeli regularnie tworzona jest kopia zapasowa danych Public Folders, można wówczas w razie potrzeby przywrócić poprzednie dane.

W wersji 4.7 programu CodeTwo Public Folders wdrożono narzędzie do tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych. Szczegółowa procedura znajduje się w Instrukcji Użytkownika.

W wersjach programu 4.6 i niższych, aby przywrócić wcześniejszą wersję danych, poniższe kroki należy wykonać na komputerze z zainstalowanym Modułem Centralnym (modułem serwera).
 

  1. Zatrzymanie usługi systemowej C2PublicFolders.
    W celu zatrzymania usługi systemowej C2PublicFolders należy wybrać Start, Panel Sterowania, Narzędzia Administracyjne, Usługi i zatrzymać usługę klikając na nią prawym przyciskiem myszy i wybierając komendę Zatrzymaj. Więcej na temat usługi C2PublicFolders...
  2. Kopiowanie folderu Data.
    Następnym krokiem jest przeniesienie lub przekopiowanie kopii zapasowej do katalogu Modułu Centralnego. Standardowo folder ten jest zapisywany w C:\Program Files\CodeTwo\C2PublicFoldersServer\Data, chociaż podczas instalacji możliwe jest podanie innej lokalizacji. Aby przywrócić dane, należy zwyczajnie skopiować katalog Data z całą zawartością do powyższego katalogu.
  3. Uruchomienie usługi C2PublicFolders.
    Aby włączyć usługę systemową C2PublicFolders, należy wybrać Start, Panel Sterowania, Narzędzia Administracyjne, Usługi i uruchomić usługę klikając na niej prawym przyciskiem myszy i wybierając komendę Uruchom.


infoicon Katalog Data przypomina swoją strukturą drzewo folderów C2PublicFolders. Pojedyncze elementy danych każdego typu zapisane są w plikach z rozszerzeniem MSG.

infoicon Dane udostępniane przez użytkowników zapisane są natomiast w katalogu DataUsers. Nie ma potrzeby robienia kopii zapasowej tego katalogu, jako że dane te są trwale przechowywane u poszczególnych użytkowników.

312 Uwaga! W wersji 4.5 programu CodeTwo Public Folders wszystkie elementy utworzone przez użytkowników w okresie pomiędzy wykonaniem kopii zapasowej, a odzyskaniem danych z tej kopii, zostaną dopisane do bazy danych. Czyli nowa (odzyskana) baza danych będzie zawierała strukturę folderów taką, jak w momencie tworzenia kopii zapasowej, jednak dodatkowo wzbogaci się o każdy element utworzony później w jednym z istniejących folderów. Jeśli zachodzi potrzeba usunięcia z nowej bazy danych tych elementów, należy usunąć je ręcznie w Outlooku z zainstalowaną Wtyczką MS Outlook. Natomiast utworzone w tym czasie nowe foldery / podfoldery nie zostaną zapisane. Ten scenariusz nie dotyczy wcześniejszych wersji programu (4.1 i niższych), w tych wersjach odzyskana baza danych będzie zawsze zawierała dokłednie te same elementy, jak kopia zapasowa.
 

Zobacz też:
Wykonywanie kopii zapasowej
Jak odzyskać pojedyncze usunięte elementy danych