Baza Wiedzy

Problem z synchronizacją dużej liczby elementów

W przypadku kopiowania lub przenoszenia dużej liczby elementów do foldera źródłowego, niektóre elementy mogą zostać pominięte podczas synchronizacji folderów.

 Poniżej przestawiono scenariusz, w którym może wystąpić opisywany problem.

  1. Użytkownik definiuje regułę synchronizującą dwa foldery Exchange
  2. Po zakończeniu synchronizacji istniejących elementów znajdujących się w folderach, użytkownik przenosi dużą liczbę elementów z innego foldera (np. prywatnego foldera skrzynki Exchange) do foldera źródłowego, zdefiniowanego w opisywanej regule synchronizującej.
  3. Program rozpoczyna synchronizację nowych elementów, jednak niektóre z nich nie pojawiają się w folderach docelowych zdefiniowanych w regule synchronizującej.

Aby rozwiązać ten problem, należy zrestartować usługę C2ExchangeSync.

  1. Uruchom moduł Administratora programu CodeTwo Exchange Sync (Start\CodeTwo\CodeTwo Exchange Sync\ExchangeSync Administrator).
  2. Na wstążce kliknij przycisk Stop znajdujący się w sekcji Synchronization Service, a następnie kliknij przycisk Start (Rys. 1).

ribbon
Rys. 1. Wstążka programu z zaznaczonymi przyciskami zatrzymania i uruchamiania usługi C2ExchangeSync

Po zrestartowaniu usługi program ponownie przeprowadzi synchronizację wszystkich elementów w folderach źródłowych.