Baza Wiedzy

Problem z instalacją Sent Items Update

Jeżeli instalacja Sent Items Update nie zostanie dokończona, pojawi się okno jak niżej (rys.1.)

Błąd instalacji

Rys.1. Okno informujące o błędach podczas instalacji usługi.

W oknie znajdziesz informacje o tym, które kroki powiodły się (zaznaczone Successful), te których instalacja nie powiodła się (zaznaczone Failed), oraz te które jeszcze oczekują na instalacje. Jeżeli komponent nie został zainstalowany, w oknie podane zostaną informacje o napotkanych błędach. Można wtedy spróbować zainstalować go ręcznie (Install Manually) lub skontaktować się z Działem Wsparcia (Contact Support). Po wybraniu instalacji ręcznej, pojawi się okno instalatora jak na rys. 2.

327

Rys.2. Okno instalatora do instalacji ręcznej.

W oknie instalatora znaleźć można wszystkie kroki potrzebne do ukończenia instalacji usługi. Informacje podane pod każdym z nieudanych kroków wyjaśniają, co dokładnie trzeba wykonać tzn. jakie skrypty muszą zostać uruchomione w konsoli Exchange Management Shell w celu zakończenia instalacji danego komponentu.

Po kliknięciu Contact Support, pojawi się następujące okno (rys.3).

Kontakt ze wsparciem technicznym.

Rys.3. Okno kontaktu z Działem Wsparcia Support.

W oknie należy opisać problem i kliknąć Send w celu wysłania wiadomości wraz z załączonymi plikami dziennika do Działu Wsparcia Support.